Evaluatie van KPN Teletolk, doe je mee?.

Om meer inzicht te krijgen in hoe dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking gebruikmaken van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk, wordt deze geëvalueerd.
Onderdeel daarvan is dat gebruikers van KPN Teletolk, dus mensen met een communicatieve beperking, wordt gevraagd een enquête in te vullen.

Vul ook de vragenlijst in.
Gebruik jij de tekst- en beeldbemiddelingsdienst en wil je jouw ervaringen hiermee delen met de onderzoekers,vul dan de enquête in.
Link: Deze is te openen via: Enquête evaluatie van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst (KPN Teletolk)

Je kunt deze invullen tot vrijdag 15 april en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Een uitleg van de evaluatie in Nederlandse Gebarentaal vind je ook in de link naar de vragenlijst.

In opdracht van het ministerie.
De enquête is onderdeel van het onderzoek dat door onderzoeksbureau KWINK groep wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
KWINK groep evalueert de tekst- en beeldbemiddelingsdienst (KPN Teletolk).
De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt voor de evaluatie.

Iedereen moet toegang hebben tot telefonie.
Ieder(in) zit in de klankbordgroep van dit onderzoek en vindt dat iedereen, dus ook mensen met een communicatieve beperking toegang moeten kunnen hebben tot telefonie.
Dit is ook in de Telecomwet vastgelegd.

(Bron: Iederin)