Eerste Kamer steunt uitbreiding artikel 1 Grondwet met verbod op discriminatie vanwege handicap.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet.
Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden.
Met de beoogde uitbreiding wordt een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid expliciet aan het artikel toegevoegd.
Daarmee vallen ze niet meer onder de formulering ‘of op welk grond dan ook’, waar het artikel sinds de invoering in 1983 mee afsluit.

Het initiatiefwetsvoorstel kreeg de steun van 59 senatoren.
Voor hebben gestemd: CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.
Tegen hebben gestemd: SGP, Fractie-Van Pareren en PVV.
De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Definitieve wijziging.
Met deze stemming in de Eerste Kamer ligt de weg vrij voor een definitieve wijziging van artikel 1 van de Grondwet in de zogeheten tweede lezing.
Deze zal na de verkiezingen plaatsvinden, omdat over Grondwetswijzigingen altijd twee keer moet worden gestemd in zowel de Eerste als de Tweede Kamer, met minimaal een verkiezing ertussen.
Initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA zien er naar uit om de uitbreiding van artikel 1 na de Tweede Kamerverkiezingen van komende maart definitief te maken.
Dit lijkt wel te gaan gebeuren;  Link: vorig jaar  schaarden zich nog 124 leden van de Tweede Kamer achter het initiatief van de drie partijen.

Wel is tijdens de plenaire behandeling van het voorstel door Peter Schalk van de SGP nog een motie ingediend over het tegengaan van abortus op grond van handicap.
De stemming over deze motie vindt plaats op 23 februari 2021.

– Tekst gaat verder na de tweet –
Na stemming aanvaardt de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel om handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond toe te voegen aan art. 1 van de Grondwet in de eerste lezing van deze Grondwetsherziening.
Link: pic.twitter.com/qk4jgbfMsb

Link:  Eerste Kamer (@EersteKamer) February 9, 2021

‘Duidelijke norm’.
Vera Bergkamp (D66): “Vandaag zetten we een belangrijke stap voor gehandicapten, lesbiennes, homo’s en biseksuelen en de hele samenleving.
Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet met twee discriminatieverboden met seksuele gerichtheid en handicap, stellen we een duidelijke norm.
Discriminatie op deze twee gronden is onacceptabel.
We laten als politiek zien dat we het belangrijk vinden dat we deze mensen beschermen.
Omdat ze houden van wie ze houden, omdat ze zijn wie ze zijn.
D66 zal zich ervoor blijven inzetten dat na de verkiezingen de uitbreiding van artikel 1 ook echt gaat gebeuren.”

‘Moet vanzelfsprekend zijn’.
Nevin Özütok (GroenLinks): “Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn.
En het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat niemand gediscrimineerd wordt.
Gelukkig hebben we vandaag weer een hele belangrijke stap gezet om de rechten en waardigheid van LHBTI’ers en mensen met een handicap te verankeren in de grondwet.”

‘Ontzettend blij’.
Kirsten van den Hul (PvdA): “Anno 2021 worden er in Nederland nog steeds dagelijks mensen gediscrimineerd, omdat ze een handicap hebben, of omdat ze LHBT+ zijn.
Dat mogen we nooit en ten nimmer accepteren.
Deze mensen verdienen het om expliciet beschermd te worden door onze grondwet.
Ik ben ontzettend blij dat we vandaag hier opnieuw een belangrijke stap in hebben kunnen zetten.”

(Bron: D66)

Bron: Support Magazine.nl