Eerste Kamer stemt tegen wetswijziging betreft mantelzorgers in Participatiewet.

De Eerste Kamer steekt een stokje voor een wetswijziging waardoor mensen die met tweedegraads bloedverwanten samenwonen om voor hen te zorgen strenger worden beoordeeld in hun recht op bijstand.
De Tweede Kamer wilde dit doorvoeren.

“Het wetsvoorstel gaat over mensen die een gezamenlijke huishouding voeren en waarbij een van hen een indicatie langdurige zorg heeft”, legt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken uit.
“In een gezamenlijk huishouden wordt naar het inkomen en het vermogen van de partner gekeken om te bepalen of er recht is op bijstand.”

Onderscheid opheffen.
Zo’n middelentoets geldt nu niet voor bloedverwanten in de tweede graad, zoals zussen, grootouders en kleinkinderen.
De wetswijziging wilde dat onderscheid echter opheffen, nadat de Hoge Raad oordeelde dat die uitzonderingspositie “discriminatoir” is.

De wet moest daarom worden aangepast en de Tweede Kamer stemde in meerderheid voor het schrappen van de uitzondering.
Dit moest het onderscheid tussen deze familieleden en anderen die een huishouden vormen opheffen.

Oproep van belangenorganisaties.
Link: De Eerste Kamer heeft deze wetswijziging nu echter alsnog tegengehouden,) nadat belangenorganisaties zoals FNV Uitkeringsgerechtigden, de Kinderombudsman en de Straatalliantie afgelopen weekend in Trouw een oproep deden om er niet in mee te gaan.
Schrappen van de uitzondering leidt juist tot meer dakloosheid en armoede, betogen de organisaties.

Het is nog niet duidelijk of er een ander voorstel voor een wetswijziging komt.

(Bron: NU.nl)

Bron: Support Magazine.nl