Een wedstrijd om van te leren.

Winnen zou mooi zijn maar het is vooral belangrijk om mee te doen want dáárvan valt veel te leren.
Zo zit Haarlemmermeer in de wedstrijd om de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2021’.
Die begint vandaag, op maandag 17 mei en wordt dit jaar door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerd.
De VNG heeft de boel flink opgeschud, constateert wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor onder meer inclusie en het doelgroepenbeleid.
Ze is eigenlijk best blij met de veranderingen want voorheen waren het toch vooral de gemeenten zelf die elkaar beoordeelden en nu, aldus de wethouder, staan de deuren wagenwijd open en kan iedereen zich uitspreken.
“Dat heeft mijn voorkeur want hoe meer input, hoe waardevoller deze wedstrijd.”

Achterbannen.
De aftrap, vandaag, komt neer op een oproep van de VNG aan alle colleges van burgemeester en wethouders om de inwoners aan te sporen hun stem uit te brengen via de website Meest Toegankelijke Gemeente.

Die oproep is in het geval van wethouder Marjolein Steffens niet aan dovenmansoren besteed.
Ze roept bij deze de inwoners op om mee te doen. En ze gaat dat ook doen in een brief aan belangenorganisaties.
Die moeten hun achterbannen mobiliseren.
Denk aan seniorenverenigingen, organisaties voor mensen met beperkingen en aandoeningen zoals de BGH (Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer) en ICT4handciap, zelforganisaties van ouderen met een migratie-achtergrond en de participatieraad.

Hashtag.
Ook heeft wethouder Marjolein Steffens zich voorgenomen om de komende periode social media stevig in te zetten.
De afspraak is de hashtag MeestToegankelijkeGemeente te gebruiken.
Dat toegankelijkheid niet alléén gaat over het wegwerken van hindernissen voor rolstoelgebruikers maar veel breder moet worden opgevat, wordt duidelijk door deze instructie van de organisatie over het gebruik van hoofdletters in die hashtag: “De spraaksoftware van blinde en slechtziende mensen herkent woorden pas als ze beginnen met een hoofdletter.
” Wethouder Marjolein Steffens:

Toegankelijkheid kan ook neerkomen op begrijpelijk communiceren. Of begrip van wat een beperking of aandoening zoals dementie of autisme betekent.

Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron doet verslag van de verkiezing.
In de eerste ronde worden alle gemeenten beoordeeld door alle Nederlanders die er wonen, werken of vaak komen.

Vakjury.
In de halve finale kan iedereen stemmen op een van de twaalf gemeenten die het beste hebben gescoord in de eerste ronde.
De vijf gemeenten met de meeste stemmen bereiken de finale.
Een vakjury samengesteld door VNG bepaalt de uiteindelijke winnaars, die op 7 oktober bekend zullen worden gemaakt (tijdens de Week van de Toegankelijkheid).
Behalve de hoofdprijs is er ook nog een mooie aanmoedigingsprijs, voor de gemeente die goed op weg is naar meer toegankelijkheid.

Nooit afgerond proces.
Wethouder Marjolein Steffens ziet er niet alleen een wedstrijd in maar vooral ook een mooie kans om bij de inwoners input op te halen.
Input waarmee de gemeente Haarlemmermeer misschien niet de meest toegankelijke maar in elk geval een meer toegankelijke gemeente kan worden.

We praten over een proces dat nooit is afgerond. In niet één gemeente.
We zullen altijd aan toegankelijkheid moeten blijven werken.
Dat is ook vastgelegd in het VN Verdrag Handicap.
We zullen dus ook altijd bijval en bijdragen van onze inwoners nodig hebben.
En die spreken zich tijdens deze wedstrijd uit over uiteenlopende thema’s: vrijetijd, vervoer, werk, inkomen, onderwijs, thuis, ondersteuning, gezondheid en welzijn.
In potentie kan ons dit waardevolle informatie opleveren. Daar word ik dus weer enthousiast van!

Geen gouden bergen.
Tegelijkertijd wil de wethouder niet de indruk wekken dat de wedstrijd een participatietraject is.
Ook belooft ze geen gouden bergen.
“Ons beleid is er sowieso niet op gericht om steeds meer te investeren.
Zeker in tijden van bezuinigingen is dat geen optie.
Maar door dingen geleidelijk aan anders te doen en ons steeds meer bewust te worden van het belang van toegankelijkheid en inclusie, dankzij het meedenken van ervaringsdeskundigen, komen we ver.
Nooit ver genoeg maar wel ver. Onze gemeente heeft al een goede reputatie opgebouwd.
Haarlemmermeer was enkele jaren terug met 24 gemeenten een VNG-koplopergemeente inclusie en is nu onderdeel van een geleidelijk groeiende gemeenschap van ruim 50 gemeenten die hieraan werken. We beginnen bepaald niet blanco.”

Bron: InforMeer