Een kritisch (ouder)perspectief op de uitvoering van jeugdhulp.

Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschillen ontstaan in het aanbod van zorg en onderwijs.
Met name voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Oudervereniging Balans organiseert samen met onder andere Ieder(in) een besloten werkconferentie om te bespreken wat de “ideale” jeugdbescherming is.

Drang en dwang.
Er ontstaan conflicten tussen ouders, school en/of zorgaanbieders over wat een kind nodig heeft, wie de zorgplicht heeft en wie het extra maatwerk betaalt.
Steeds meer mediators (zoals onderwijsconsulenten) zijn nodig om dergelijke conflicten te de-escaleren.
Maar wat ook steeds meer gebeurt is dat onderwijs- of zorgprofessionals deze conflicten pareren door ouders onder druk te zetten om het aanbod te accepteren via de route van de jeugdbescherming (Veilig Thuis-melding en ondertoezichtstelling).
Vanuit de (ook naïeve) veronderstelling dat ouders op die manier versneld hulp krijgen.
Maar de jeugdbescherming is daarvoor nooit bedoeld: het is een drang- en dwang-kader om de veiligheid van kinderen te waarborgen – met alle gevolgen van dien voor de gezinnen.

Goede focus behouden.
De werkconferentie vindt plaats op 14 september en wordt georganiseerd door Oudervereniging Balans met medewerking van Belangenvereniging Intensieve kindzorg BVIKZ, Ouders&Onderwijs, Ieder(in) en Programma Zorg voor de Jeugd.

In deze besloten werkconferentie bespreken de partijen de “ideale” jeugdbescherming op basis van bijdragen van wetenschappers, meldingen van ouders en internationale kind- en mensenrechten.
Aanmelden voor deze besloten conferentie is niet mogelijk, maar Balans zal na de bijeenkomst verslag doen van de uitkomsten.

Link: Ga naar de website van Balans voor meer informatie.

Bron: Ieder(in)