Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning.

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning.
Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.
De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen.
Binnen het Koploperproject zijn gemeenten aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning.
Het nieuwe rapport biedt niet alleen een terugblik, maar ook een bundeling van ervaringen, inzichten en ambities die gemeenten kunnen gebruiken bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Mensen centraal.
Een conclusie uit het rapport is dat het belangrijk is dat de cliëntondersteuning wordt georganiseerd vanuit de centrale vraag wat cliënten nodig hebben om hun zorg en ondersteuning beter te regelen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning kan in de praktijk alleen dan goed geregeld worden als inwoners, lokale organisatie of belangenbehartigers betrokken zijn bij de ontwikkeling.

Verschillen per gemeente.
Het eerste jaar Koploperproject laat zien dat er veel verschillen zijn in de lokale aanpak en dat gemeenten tegen diverse vraagstukken aanlopen.
Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze cliëntondersteuning inrichten.
Het rapport biedt geen blauwdruk voor hoe het moet.

Vijf onderwerpen die aan de orde komen:

1. Afbakening cliëntondersteuning.
2. Samenwerken.
3. Levensbreed en integraal aanbieden.
4. Betrekken van cliënten en inwoners.
5. Bekendheid en vindbaarheid.

Over het Koploperproject.
Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Movisie ondersteunt de uitvoering. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.
Het project loopt door tot 2021. Ieder jaar komen er 14 nieuwe koplopergemeenten bij.
De ervaringen van deze gemeenten worden steeds gedeeld.

Download het rapport Eén jaar koplopers clientondersteuning

Het eerste jaar koplopers.
inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning pdf / 2019-03-11

Bron: Ieder(in)