’Doorbraakambtenaar’ tegen vastlopen jeugdhulp.

Te vaak lopen kinderen die zware zorg of begeleiding nodig hebben en hun ouders vast in de jeugdhulp.
Begin juli spoorde staatssecretaris Van Rijn (zorg) de gemeenten aan om ‘aanspreekpunten complexe jeugdhulp’ in te richten die oplossingen kunnen forceren.
Die aanspreekpunten moeten op 1 januari 2017 lokaal beschikbaar zijn.

Veel kinderen worden onvoldoende geholpen omdat het aanbod door gemeenten te algemeen wordt ingeschat.
Vaak hebben zij dringend specialistische zorg nodig, terwijl tegelijkertijd zowel bij de gemeente als bij de zorginstellingen lange wachtlijsten zijn.

Schade.
Voor sommige kinderen geldt dat iedere dag zonder adequate hulp schade veroorzaakt.
Ook is vaak niet meer duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als ze zijn vastgelopen met het regelen van adequate zorg voor hun kind.

Afspraak met de gemeenten.
De staatssecretaris heeft begin juli met de VNG (koepel van gemeenten) afgesproken dat er lokale ‘aanspreekpunten’ worden ingericht.
Die aanspreekpunten moeten dwars door de bureaucratie en procedures snelle oplossingen zien te bereiken voor dringende jeugdhulpzaken.
Daarnaast wordt van de aanspreekpunten verwacht dat ze zorgen voor heldere, bruikbare informatie vanuit de gemeente.

Doorbraakambtenaar.
Hoe die aanspreekpunten er precies moeten uitzien, is nog onduidelijk.
Dat mogen gemeenten zelf bepalen van de staatssecretaris.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een ambtenaar die waar nodig een doorbraak kan forceren (‘met doorzettingsmacht’), een speciale taskforce of een lokale ombudsman die dat als taak heeft.
Bij ernstige problemen moeten ouders of verzorgenden direct bij bijvoorbeeld die doorbraakambtenaar terecht kunnen.

Vaart erin houden.
De staatssecretaris wil dat gemeenten met ouders, cliëntondersteuners en belangenbehartigers in gesprek gaan over het inrichten van de aanspreekpunten.
Zij moeten dan ook in de gaten houden of er voldoende vaart in zit.

Ieder(in) heeft samen met andere organisaties zoals de LPGGz gelobbyd voor een oplossing wanneer kinderen en ouders onvoldoende geholpen worden via de gemeente.
We zijn benieuwd of gemeenten al aanstalten maken met de aanspreekpunten en hoe die dan vorm krijgen.

Meld uw ervaringen – positief en negatief – bij via info@iederin.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ina Vijzelman, email: i.vijzelman@iederin.nl

BRON : Ieder(in)