Doe mee aan een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond naar toegankelijk wonen!.

Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen.
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het panel van de Woonbond en het panel van Ieder(in).
Ook de achterban van Ieder(in) is welkom om de vragenlijst in te vullen.

Recht op toegankelijk wonen.
Volgens het VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om zelfstandig te wonen.
Daarvoor is voldoende beschikbaarheid van toegankelijke woningen nodig.
De woningnood in Nederland is echter hoog en zal de komende jaren verder oplopen.
Dat maakt het voor mensen met een beperking steeds moeilijker om een passende woning te vinden.

Actieagenda wonen moet inclusiever.
Eerder dit jaar is de actieagenda Wonen opgesteld.
Doel: de komende 10 jaar 1 miljoen extra woningen bouwen.
Dit plan gaat het echter nog te weinig over toegankelijkheid van woningen en niet specifiek over mensen met een beperking.
Ieder(in) wil dat toegankelijkheid standaard wordt meegenomen als voorwaarde van de nieuwbouw.
Zodat alle nieuwe woningen levensloopbestendig en duurzaam zijn.

Om onze boodschap te versterken zetten we samen met de Woonbond een vragenlijst uit.
Om daarmee meer zicht te krijgen op de impact van de huidige woningnood op toegankelijk wonen.
En de positie van mensen met een beperking op de woningmarkt.

Vul de vragenlijst in.
Is jouw woning goed toegankelijk? I
s er in jouw gemeente voldoende (en betaalbaar) aanbod van passende en toegankelijke woningen? Welke ervaringen heb je met het zoeken naar een passende woning en/of het doen van woningaanpassingen?
En wat voor beleid is er volgens jou nodig om te komen tot voldoende aanbod van toegankelijke woningen?

Link: Vul via deze link de vragenlijst in.

De vragenlijst staat open tot en met 3 mei.

De signalen en uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in onze lobby en overleggen met ministeries en andere betrokken partijen.

Bron: Ieder(in)