DNB: Bankzaken steeds minder toegankelijk.

Betaaldiensten worden steeds minder goed toegankelijk, blijkt uit onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB).
Dit lijkt vooral te komen door het sluiten van bankfilialen en de toenemende digitalisering.
Steeds meer bankzaken worden online of met apps gedaan.
Vooral ouderen en mensen met een beperking of handicap hebben meer moeite met de digitale wereld.

DNB voerde een bereikbaarheidsmonitor uit in opdracht van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).
Daarin werken ouderenorganisaties en de Consumentenbond, maar ook Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en belangenverenigingen als Detailhandel Nederland en MKB-Nederland samen.

Zorgen over dalend tevredenheidscijfer.
De gemiddelde consument gaf dit jaar een 7,7 voor de bereikbaarheid van bankzaken.
Dat is iets hoger dan de 7,6 van vijf jaar geleden.
Toen gaven kwetsbare groepen een 7,5, maar hun oordeel is nu gezakt naar een 7,1.
Bij sommige van de kwetsbare groepen is het tevredenheidscijfer zelfs een 6,5. Sinds het toegankelijkheidsonderzoek werd gehouden werden er nooit eerder cijfers onder de 7 gegeven en dat baart het MOB zorgen.

Die afnemende bereikbaarheid leidt ook tot minder zelfstandigheid.
Bij sommige groepen zegt ongeveer de helft de bankzaken zonder hulp te kunnen regelen.
Bij niet-kwetsbare mensen geeft 89 procent aan alles zelf te doen.

Link: Het onderzoek van De Nederlandsche Bank is hier te vinden.

(Bron: Kassa/ANP)

Bron:Supportmagazine.nl