Dienstverlening Meldpunt Juiste Loket uitgebreid.

Staatssecretaris Van Rijn kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig expertisepunt in te willen inrichten waar ouders, verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag en ook professionals terecht kunnen met vragen.
Vanaf 1 oktober is dit Expertisepunt operationeel en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket.

U kunt bijvoorbeeld contact met het Meldpunt opnemen als niet duidelijk is welke instantie(s) verantwoordelijk is voor het regelen van de zorg van het kind.
De medewerker van het Meldpunt kan u informatie en advies geven, direct verwijzen naar de juiste instantie(s) of indien nodig contact zoeken met de betrokken instantie(s) om tot een passende oplossing te komen.

Het Meldpunt Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het Meldpunt wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in).

Meer informatie over de dienstverlening en de contactgegevens van het Meldpunt Juiste loket, vindt u hier
BRON : Ieder(in)