Deel je ervaring als aangepast sporter voor toegankelijk sportaanbod in jouw regio.

Ben je een enthousiaste sporter?.
Heb je ervaring met een beperking of chronische aandoening? (lichamelijk en/of verstandelijk)
Vind je dat het sport- en beweegaanbod voor iedereen toegankelijk moet zijn?
Deel je graag je kennis en ervaringen op sport- en beweeggebied?
Meld je dan voor 15 juni 2022 aan voor de community of practice ‘ervaringskennis in het aangepast sporten’.
Dit is een nieuwe groep waarin de deelnemers hun kennis en ervaringen delen en met elkaar leren om het aangepast sporten in samenspraak vorm te geven.
De eerste bijeenkomst is op 30 juni of 5 juli in Amsterdam

Aangepast sporten in Nederland.
Nederland heeft meer dan 40 regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten.
Deze staan onder leiding van een regiocoördinator.
Zij streven ernaar dat mensen met een beperking naar eigen behoefte kunnen sporten en bewegen.
Dit doen zij door sporten en bewegen toegankelijk te maken en informatie over het aanbod te verspreiden.

Omdat het betrekken van mensen met een beperking bij beleid, organisatie en uitvoering van aangepast sporten nog niet natuurlijk is, organiseert Team Sportservice de community of practice.
Hierin staat de vraag centraal hoe regiocoördinatoren samen met sporters met een beperking voor organisatie en uitvoering van het aangepast sporten kunnen zorgen.
We zijn overtuigd dat het inzetten van ervaringskennis helpt om:

beter te begrijpen wat nodig is voor toegankelijke sport;
passende activiteiten te ontwikkelen;
mensen met een beperking die onvoldoende sporten en bewegen beter te bereiken.
Deze community of practice bestaat uit drie sessies van 2 uur.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van deelnemers is de start op 30 juni of 5 juli.
Het programma loopt door tot eind 2022.

Eerste sessie.
Wanneer: Donderdag 30 juni van 15.00- 17.00u of dinsdagavond 5 juli van 19.00 – 21.00u (graag bij aanmelding doorgeven wanneer je eventueel verhinderd bent).

Locatie: Amsterdam.
Inhoud: Cor Langedijk en Margina van Ommeren leiden de eerste sessie.
Link: Zij zijn beiden eigenaar van ‘Zo zorg ik’

“Wij geloven dat mensen en organisaties alleen in samenspraak komen tot passende oplossingen.
De dialoog, die wij hebben ontwikkeld is een werkwijze die daarbij uitgaat van een gelijkwaardig gesprek”.
In deze eerste sessie starten we de dialoog met een aantal vragen.
Zoals: welke wensen en ideeën heb jij om het sport- en beweegaanbod toegankelijker te krijgen of mensen die nog onvoldoende sporten/bewegen beter te bereiken?
Hoe kunnen we mensen met ervaringskennis hierbij betrekken?

Linda Schouten van Team Sportservice begeleidt de andere twee sessies.
Samen met haar werken we de wensen en ideeën uit tot een regionaal plan van aanpak.
Ook delen we de eerste ervaringen van deze nieuwe aanpak met elkaar.

Wat bieden we?.
Je doet kennis op over de samenwerkingsverbanden aangepast sporten.
Je wisselt ervaringen uit met de regiocoördinatoren en andere sporters met een beperking over het samen maken en uitvoeren van beleid ‘aangepast sporten’.
Samen met een regiocoördinator ontwikkel je een aanpak voor het benutten van ervaringskennis van mensen met een beperking en gaat hiermee ook direct aan de slag.
Een reiskostenvergoeding voor deelname aan de drie sessies.

Wat vragen we?
Je wilt je ervaringskennis graag delen.
Je wilt eraan bijdragen dat ervaringskennis binnen het samenwerkingsverband aangepast sporten benut wordt.
Deelname kost je alleen tijd en aandacht, er zijn geen deelnamekosten aan verbonden.

Heb je interesse?
Stuur voor aanmelden of vragen een mail naar Linda Schouten van Team Sportservice: lschouten@teamsportservice.nl.
Tel: 023 205 5021
Aanmelden kan tot 15 juni.
Wees er snel bij, want er is plaats voor maximaal 12 personen.

Bron: Team Sportservice