De zorg is niet passend en mensen mogen niet meebeslissen.

Negen van de tien mensen met een aandoening of beperking willen meepraten over verbeteringen van de zorg.
Slechts 2 op de 10 krijgt die mogelijkheid.
Dat blijkt uit een meldactie in het kader van de aanstaande verkiezingen, waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen.

Voornamelijk voor mensen met complexe zorgvragen en een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend.
Mensen denken graag mee over verbeteringen in de zorg en ondersteuning maar krijgen daar de kans niet voor.
Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat zij niet de passende zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

De meldactie ‘Verkiezingen 2017’ is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In) en het Landelijk Platform GGz/MIND.
De resultaten worden besproken tijdens het Verkiezingsdebat dat de drie patiënten- en gehandicaptenorganisaties op maandag 16 januari organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht.

Onder andere door het gebrek aan inspraak ervaren mensen met een aandoening of beperking onvoldoende maatwerk.
Voor 4 op de 5 mensen sluit de zorg en ondersteuning die zij krijgen niet aan op hun zorgvraag.
Dat geldt vooral voor mensen die met meerdere wetten te maken hebben en/of met een combinatie van psychisch en lichamelijke problemen.
Het is vaak moeilijk voor hen om hun zorg en hulp goed georganiseerd te krijgen.

Op de vraag ‘Wat zou u doen als u minister-president was?’, antwoordt een kwart dat zij het eigen risico en de eigen bijdragen zouden verlagen.
Uit de meldactie blijkt dat 3 op de 10 mensen afzien van zorg vanwege de kosten.
Zij halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp.
Met als gevolg dat mensen uit beeld raken en klachten verergeren.

Tijdens het Verkiezingsdebat dat op maandag 16 januari a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht plaats vindt, zullen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(In) en het Landelijk Platform GGz/MIND een nadrukkelijk beroep doen op Tweede Kamerleden om met concrete oplossingen te komen.
Voor kinderen en jongeren, voor volwassenen en ouderen.

Meer over Zorg en ondersteuning.

BRON : Ieder(in)