DE PARTICIPATIERAAD HAARLEMMERMEER ZOEKT VIJF NIEUWE LEDEN.

Vind jij het belangrijk dat zorg, jeugdzorg en werk in Haarlemmermeer
goed geregeld is voor de inwoners van Haarlemmermeer?
Weet jij hoe het misschien ook beter of anders kan?

En wil jij de gemeente daarover adviseren?
Ben jij betrokken vanuit jouw achtergrond als professional (zonder commercieel belang), inwoner, cliënt, mantelzorger of vrijwilliger?

Woon je in Haarlemmermeer en ben je geen lid van de gemeenteraad en geen ambtenaar bij de gemeente?
Dan willen we graag in gesprek met je.

De Participatieraad Haarlemmermeer is op zoek naar 5 nieuwe leden
met specifeke ervaring en/of kennis binnen het Sociaal Domein, en die beleidsmatig georiënteerd zijn.

Lees hier de Advertentie.

ReadSpeaker Lees voor

Wie zoeken wij?
We hebben vacatures voor de volgende aandachtsgebieden:
** Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
** Mensen met een psychiatrische aandoening
** Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief Wajongers – arbeidsmatige dagbesteding/beschut werken)
** Sociale samenhang(integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden), wonen, Wet Taaleis
** Informele zorg en cliëntondersteuning (bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers)
** Jeugdzorg
** Opgroeien en opvoeden
** Passend onderwijs

Bron:  Gemeente Haarlemmermeer