DE PARTICIPATIERAAD HAARLEMMERMEER ZOEKT NIEUWE LEDEN

Vind jij het belangrijk dat zorg, jeugdzorg en werk in Haarlemmermeer goed geregeld is voor de inwoners van Haarlemmermeer?
Weet jij hoe het misschien ook beter of anders kan?
En wil jij de gemeente daarover adviseren?
Ben jij betrokken vanuit jouw achtergrond als professional (zonder commercieel belang), inwoner, cliënt, mantelzorger of vrijwilliger?
Woon je in Haarlemmermeer en ben je geen lid van de gemeenteraad en geen ambtenaar bij de gemeente?

Dan willen we graag in gesprek met je.
De Participatieraad Haarlemmermeer is op zoek naar nieuwe leden met specifieke ervaring en/of kennis binnen het Sociaal Domein, die vooral beleidsmatig georiënteerd zijn.

Wie zijn wij?
De Participatieraad heeft tot taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet betreffen.
De Participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, en 20 leden.

Wie zoeken wij?
De Participatieraad houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychiatrische aandoening, opgroeien en opvoeden, passend onderwijs, jeugdzorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben, informele zorg en clientondersteuning.

** Je past in het profiel van de Participatieraad als:
** Je woont in Haarlemmermeer;
** Je affiniteit hebt met de genoemde aandachtsgebieden uit het Sociaal Domein;
** Je sociaal maatschappelijk betrokken bent en een brede blik hebt die boven de belangen van een doelgroep uitstijgt;
** Je voldoende tijd beschikbaar hebt, 4 tot 8 uur per week. De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Er wordt 1 keer in de maand op maandagmiddag vergaderd.
De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar.
Brieven en CV’s worden daarom vertrouwelijk gedeeld met het college.
SollicitatieprocedureHeb je belangstelling voor de functie, stuur dan uiterlijk 15 mei jouw brief met motivatie en CV per mail naar onze secretaris,
Ineke van Dijk (ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris of onze website bezoeken via Link: www.participatieraadhaarlemmermeer.nl

Solliciteer (t/m 15-5-2022)

Ineke van Dijk
Ambtelijk secretaris Participatieraad Haarlemmermeer
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl

M: 06 81550558
T: 023 567 6816 of 0900 1852 (algemeen)
E: ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl

Bron: BGH