De Jonge toont zich ambitieus op gebied toegankelijkheid.

Afgelopen zaterdag was Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid, te gast bij het programma Kassa.
Daar reikte hij de award voor de meest toegankelijke gemeente uit aan de gemeente Hardenberg.
In het programma werd hij daarnaast ook nog goed aan de tand gevoeld over het Bouwbesluit en over de Kieswet.
Dit leverde hoopvolle uitspraken op voor een toegankelijke samenleving.

Zelfregulering of wetgeving: je moet het allebei doen.
In het studiogesprek over het beter toegankelijk maken van de samenleving zegt de Jonge dat er twee dingen moeten gebeuren om toegankelijk bouwen mogelijk te maken.
Ten eerste moet het Bouwbesluit op het gebied van toegankelijkheid worden aangepast.
Ieder(in) pleit hier al geruime tijd voor en put veel hoop uit deze uitspraak.
De minister geeft wel aan dat aanpassing van het Bouwbesluit tijd kost en dat we daarom ook alvast moeten beginnen met het uitvoeren van de vrijwillig gemaakte afspraken in het kader van het actieplan Bouw.
De Jonge: “We kunnen en hebben gewoon de mogelijkheid om veel sneller stappen te zetten.… Je zult het allebei moeten doen.”

Toegankelijk stemmen.
De minister bleek ook ambitieus waar het gaat om toegankelijk stemmen.
Hij wil dat zo snel mogelijk 100% van alle stemlokalen toegankelijk worden.
Zijn collega Ollongren is nu aan het uitzoeken hoe dat het beste geregeld kan worden.
Verder sprak hij zich uit voor betere ondersteuning in het stemlokaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Voorwaarde is wel dat beïnvloeding door de ondersteuner wordt uitgesloten.

Het is verheugend dat Hugo de Jonge ambitieus is op het gebied van toegankelijkheid.
Als coördinerend minister voor de uitvoering van het VN-verdrag geeft hij zo het goede voorbeeld aan zijn collega-ministers.

Hier kunt u het item terugkijken:

Bron: Ieder(in)