De afbraak van de sociale werkplaats.

Het was de trots van de welvaartstaat: de sociale werkplaats.
Sinds de jaren zestig een plek waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen werken tegen een fatsoenlijk salaris.
Ze doen onder begeleiding aangepast werk en kunnen daardoor volwaardig meedoen in de maatschappij.
In 2015 maakte Rutte II (VVD, PvdA) een eind aan de Wet Sociale Werkvoorziening.

Te duur, niet van deze tijd.
Voortaan kunnen mensen met een beperking via de Participatiewet gaan werken bij gewone bedrijven.
Terwijl de sociale werkvoorziening met onmiddellijke ingang op slot gaat, komen er nauwelijks nieuwe werkplekken voor mensen met een beperking.

Wat betekent dat voor deze mensen?
Zembla onderzoekt de gevolgen van de afbraak van de sociale werkplaats.

Zie uitzending Wo 4 apr. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-afbraak-van-de-sociale-werkplaats

Bron:npo.nl/zembla