Constructieve betrokkenheid tijdens het Denk Anders Debat.

Een hoge mate van betrokkenheid op het podium en in de zaal tijdens het Denk Anders Debat leidde tot een lange lijst aanbevelingen en adviezen.
Op 6 februari jl werd in Amsterdam het tweede Denk Anders Debat georganiseerd voor en door jongeren met een beperking.
Samen met politici, beleidsmakers en werkgevers werd gekeken hoe de drempels die de jongeren ervaren richting een zelfstandig leven, weggenomen kunnen worden.

Tijdens het debat werden er op het podium casussen besproken van jongvolwassenen met een beperking.
De jongeren deelden hun persoonlijke ervaringen op het gebied van school, stage en (vrijwilligers)werk.
Het waren verhalen over vooroordelen, (on)zichtbaarheid, struikelblokken, maar ook over incasserings- en doorzettingsvermogen.

De jongeren, professionals en de aanwezigen in de zaal gingen vervolgens met elkaar in gesprek.
Dit alles leidde aan het eind van de avond tot een lange lijst van constructieve aanbevelingen voor beleidsmakers, scholen, werkgevers en de jongeren zelf.

Aanbevelingen en statements.
Doen: Ondersteuning tijdens stage wettelijk regelen.
Doen: Bundel in de school de ervaring met studenten met een beperking en maak dit goed toegankelijk.
Doen: Maak de vrijwilligersovereenkomst minder vrijblijvend, zorg dat de rechten van de vrijwilliger goed zijn geborgd.

Advies: Start zelf het gesprek over wat jij wél kan, niemand anders doet dit voor je.
Advies: Baken je talenten goed af, want met beperking kun je echt niet alles.
Advies: Werk aan kwaliteit van management bij de werkgever, het is een randvoorwaarde voor succes.
Advies: Laat je niet tegenhouden door wat instanties zeggen! Ga je dromen achterna.

Nieuw norm voor normaal.
Norm: Optimaal presteren is meer dan alleen het diploma halen
Norm: Begeleiders op school mogen nooit demotiverende adviezen geven
Norm: Inclusief onderwijs is een verplicht onderdeel op de lerarenopleiding
Norm: Werken (betaald en vrijwillig) moet lonen en geen geld kosten
Norm: Vooraf moet duidelijk zijn wat qua werk kan en welke gevolgen dit heeft
Norm: De matching tussen de jongere met een beperking en een passende baan is een vak waarin regels niet moeten domineren

Reacties achteraf.
“Een hele mooie avond en een heel goed initiatief!”
Luka, jongere en podiumspreker

“Was tof om te horen hoe deze gemotiveerde jongeren toch hun dromen willen volgen, maar beetje hulp nodig hebben van ons.❤”
Moedernetwerk en jeugdplatform Amsterdam

“Ook hier geldt dat we ons te weinig bewust zijn van wat de ‘ander’ voelt en ervaart.
Inclusief onderwijs betekent dat we onze studenten veel meer moeten begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.”
Hogeschool van Amsterdam

“Samen op zoek naar mogelijkheden en oplossingen, wat zijn er mooie verbindingen gemaakt!”
Lisanne Hink, dagvoorzitter

Bron: Ieder(in).