Compensatie voor budgethouders persoonsgebonden budget (pgb) en pgb-zorgverleners.

Budgethouders van een persoonsgebonden budget en pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de SVB in 2015, kunnen een compensatie ontvangen.
Het ministerie heeft hiervoor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb opgesteld.
Er gelden wel voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Via de website www.compensatieregelingpgb.nl kunnen budgethouders en pgb-zorgverleners nagaan of zij voor de vergoeding in aanmerking komen.
Zij kunnen daar vanaf 1 maart 2017 de vergoeding ook aanvragen. Dat kan tot 1 juni 2017.

Problemen door te laat uitbetalen pgb.
In 2015 is de betaling van het pgb veranderd.
Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening.
Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald.
Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders.
Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken en dus materieel nadeel ondervonden.
Voor hen is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb, kortweg de compensatieregeling, in het leven geroepen.

Documenten.
Wanneer kan ik gebruikmaken van de compensatieregeling pgb? 

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) of bent u pgb-zorgverlener? En heeft u kosten gemaakt omdat de Sociale…

Bron: Atlas van Zorg & Hulp