Community ‘Toegankelijkdagjeuit’ ontvangt subsidie om dagattracties toegankelijk te maken.

Wat in mei jl. begon met online sessies over het protocol ‘Veilig Samen Uit’ van de Club van Elf en Nederlandse Dierentuinen is uitgegroeid tot een krachtige community die resultaten boekt om dagattracties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
Ook in onze nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Zo is de aanvulling op het protocol een feit en overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer.
En nu is er een subsidie toegekend aan Joint Projects die het uitbouwen van de community mogelijk maakt.

De community gaat, met gebruik van alle beschikbare kennis en mogelijkheden, recreatieondernemers helpen bij het breed toegankelijk maken van hun dagattractie.
Met als doel dat 50% van alle dagrecreatiebedrijven in 2030 voldoet aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid.
De community wordt in de eerste helft van 2020 verder uitgebouwd, zowel offline als online.
Ook ontwikkelt de community het actieprogramma ‘Toegankelijkdagjeuit’.

Co-financiering voor een gezamenlijke opdracht.
Het Bartiméus Fonds neemt, na gesprekken met deelnemende partijen en partijen van buiten de community, het voortouw in de financiering.
Link:  Maar Joint Projects  gelooft in de kracht van een gezamenlijke aanpak, ook op het gebied van financiering.

Daarom hebben beide partijen samen gezocht naar financieringspartners, met positief resultaat.
Het ministerie van VWS, de Zonnebloem, HandicapNL, het Gehandicapte Kind en VNO-NCW/MKB Nederland hebben zich al aangesloten en met nog vier andere partijen zijn de gesprekken hierover in een vergevorderd stadium.
Mooi is ook dat verschillende andere organisaties hebben aangegeven in natura te willen bijdragen.
Zo werkt de community, ook in deze ingewikkelde coronatijd, in alle opzichten gezamenlijk aan de doelstelling: dagjes uit toegankelijk maken voor mensen met een beperking.

Unieke community.
Binnen de community hebben recreatieondernemers en ervaringsdeskundigen de handen ineengeslagen.
Dat is uniek! Tot nu toe werden initiatieven voor toegankelijke dagjes uit afzonderlijk opgepakt.
Deze samenwerking is veelbelovend, want het levert nieuwe perspectieven op voor alle deelnemende organisaties.
Zo is er aandacht voor het belang van de gast, maar ook voor het commerciële belang van de ondernemer.

En voor het maatschappelijke belang.
Alle partijen die betrokken zijn in de keten rondom een dagje uit zijn in de community vertegenwoordigd.
En dat levert een schat aan informatie op, en wederzijds begrip.

Bron: Support Magazine.nl