College Rechten van de Mens rapporteert ontoegankelijkheid zorgsysteem.

Het College voor de Rechten van de Mens wijst er in zijn jaarlijkse rapport op dat het zorgsysteem in Nederland erg ingewikkeld is.
Ook de informatievoorziening over dit systeem is volgens het college niet optimaal.

In 2016 bekrachtigde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Link: Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van dit verdrag en brengt daarover jaarlijks een rapport uit.

Dit jaar richt het rapport zich op de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een langdurige beperking, en gaat het in op toegankelijkheid op verschillende terreinen, zoals sport, cultuur, horeca, detailhandel, zorg, onderwijs en wonen.

Te complex.
Het college ziet met name knelpunten voor de toegankelijkheid van diensten, die te maken hebben met de complexiteit van het zorgstelsel, onduidelijke informatie over de gezondheidszorg en de ontoegankelijkheid van websites.
“Mensen weten vaak niet hoe ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, welke wetten en regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en wat dat hen kost.”

Ondersteuning.
In dat verband wijst het college erop dat een onafhankelijke cliëntondersteuner uitkomst kan bieden: “Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan een zorgvrager helpen met informatie en advies om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders.
” Daarbij merkt het college op dat relatief weinig mensen gebruik van hun recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuner, omdat dit recht te onbekend is.

Campagne.
In 2020 start een publiekscampagne, waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning in Nederland willen vergroten.

Bron:  Link: MEE

Bron: Support Magazine.nl