Brief aan Kamer: maak afspraken voor continuïteit zorg thuis en in instellingen.

Op woensdag 18 maart bespreekt de Tweede Kamer de corona-maatregelen.
Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, vraagt Ieder(in) in een brief aan de Kamerleden specifiek aandacht voor de situatie van mensen met een beperking of een chronische ziekte in deze crisistijd.

In deze crisistijd staat de zorg en ondersteuning onder grote druk vanwege vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg uit persoonsgebonden budgetten op deze situatie van thuisisolatie.
Dat betekent dat de gevolgen van de corona-crisis en de noodzakelijke maatregelen voor mensen met een beperking extra ingrijpend zijn en we samen op zoek moeten naar verzachtende maatregelen en oplossingen.

Mantelzorg.
Het grote beroep op de mantelzorg is begrijpelijk in deze crisis, maar voorkomen moet worden dat we tegen een totale overbelasting en uitval van de mantelzorg oplopen.
Daarnaast vragen we aandacht voor het gevaar van isolement voor grote groepen. Mensen moeten in beeld blijven.

Illya Soffer, directeur Ieder(in) doet een oproep aan kabinet en Kamerleden: ‘We moeten alert blijven op situaties waar gaten dreigen te vallen of grote onvoorziene problemen ontstaan voor mensen.
We weten dat alle zorgverleners in Nederland in deze moeilijke omstandigheden zich meer dan maximaal inspannen om de zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Zij krijgen onze steun en waardering.’

In de brief aan de Tweede Kamer vragen we onder meer aandacht voor de volgende punten:

Continuïteit zorg thuis en in instellingen onder druk.
We willen voorkomen dat ondanks alle maatregelen, de continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) in de knel komt.
Ook de toegang tot boodschappen en sociaal contact is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Wij vragen de Kamerleden het kabinet te verzoeken hierover afspraken te maken met VWS, gemeenten (VNG) en zorgaanbieders en te bespreken wat nodig en mogelijk is om de continuïteit van zorg te garanderen

Gevolgen sluiting speciaal onderwijs.
Wij vragen met het ministerie van Onderwijs en de koepel van het speciaal onderwijs te kijken hoe de gevolgen van het sluiten van de scholen kunnen worden beperkt voor kinderen die zorg nodig hebben of baat hebben bij continuïteit.
En welke rol gemeenten en zorginstellingen op zich kunnen nemen bij het opvangen van problemen bij de gezinnen die hierdoor zwaar belast dreigen te worden?

Bied begrijpelijke (crisis)informatie.
Wij vragen het kabinet in de voorlichting aandacht te besteden aan de groep met een hoger gezondheidsrisico (naast ouderen, ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en ook op deze groep toegankelijke, heldere adviezen op te nemen.
Daarbij bijvoorbeeld ook heldere uitleg geven over de betekenis van groepsimmuniteit en informatie af te stemmen op mensen met een lagere taalvaardigheid.

Bescherm financiële bestaanszekerheid.
Nodig is aandacht voor het risico op inkomensverlies voor mensen met een beperking of chronische (psychische) aandoening door deze crisis.
Door veelal geautomatiseerde maatregelen gaan incasso’s, beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door.
De (schuld)hulpverlening wordt minimaler, ook door beperktere sociale contacten.
Mensen met een beperking of chronische (psychische) aandoening komen zo in grote financiële problemen.
Neem in lijn met de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie aanvullende maatregelen voor mensen met een laag inkomen en mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Link: 20-0578-Brief-Corona-maatregelen-aan-TK-Iederin pdf – 136 KB

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in).