Brief aan Kamer: Laat uitkeringen met rust bij zorg en samenwonen.

Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening – samenwonen met familie en een uitkering ontvangen.
Ieder(in), Mind en de Landelijke Cliëntenraad hebben hun grote zorgen geuit in een brief aan de Tweede Kamer.

Als je samen met je broer, zus, opa of oma woont, kun je nu gebruik maken van een uitzondering op de (samenwoon)korting op je uitkering.
Oftewel: je uitkering wordt dan niet gekort, omdat je samenwoont vanwege de zorg die je nodig hebt.
Het kabinet wil nu deze uitzondering voor mensen die samenwonen met bloedverwanten in de tweede graad schrappen.
De brievenschrijvers vinden dat de uitzonderingsregel breder moet gelden voor iedereen die zorg verleent of ontvangt, juist ook omdat wordt verwacht dat mensen langer thuiswonen en door naasten worden verzorgd.

Haaks op VN-verdrag handicap.
De Landelijke Cliëntenraad, Mind en Ieder(in) geven in de brief aan dat het wetsvoorstel ingaat tegen het VN-verdrag Handicap.
Als deze uitzondering geschrapt wordt, gaat het inkomen van mensen met een beperking of chronische ziekte er fors op achteruit.
Ook zullen sommigen niet meer thuis kunnen blijven wonen, omdat dit niet meer gaat vanwege de kosten.
Het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming, wat in het VN-verdrag Handicap is opgenomen, komt zo in gevaar.

Hef de discriminatie op.
De drie organisaties vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet deze keuze maakt en vragen dan ook aan de Tweede Kamer om de uitzondering in de wet juist uit te breiden, zodat er geen discriminatie meer plaatsvindt.
Deze uitzondering zou bijvoorbeeld ook toegepast kunnen worden voor andere ongehuwd samenwonenden met een zorgbehoefte.

De Tweede Kamer behandelt deze wijziging van de Participatiewet en andere wetten op woensdag 4 september.

Link: Je kunt het debat volgen via de livestream.

Download het bestand Brief wetswijziging Participatiewet i.v.m. opheffen discriminerend onderscheid (pdf) 2019-09-03

Download het bestand Brief wetswijziging Participatiewet i.v.m. opheffen discriminerend onderscheid (word) 2019-09-03

Bron: Ieder(in)