Brief aan Kamer: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico.

Zorg door de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (avg-arts) of specialistische artsen voor de ouderen moet buiten het eigen risico van de zorgverzekering vallen.
Deze artsen moeten net als huisartsen zo goed mogelijk toegankelijk zijn.
Een eigen risico verhoogt de drempel voor deze noodzakelijke zorg, waarschuwen de Patiëntenfederatie, LOC en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 26 juni bespreken de Tweede Kamerleden de zorgverzekeringen.
Huisartsen kunnen patiënten vanaf volgend jaar rechtstreeks doorverwijzen naar een specialistische arts ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten (avg-arts).
De kosten worden dan vergoed door de zorgverzekeraar en tellen mee voor het eigen risico.
Dit laatste kan voor patiënten een drempel zijn om gebruik te maken van deze zorg, schrijven de drie organisaties.
‘Stel ook deze zorg vrij van het eigen risico.’

Ziekenvervoer.
In de brief vragen de organisaties verder onder meer om de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer te verbeteren aan de hand van landelijke kwaliteitseisen en om meer uit te gaan van de vervoersbehoefte van mensen die op het vervoer zijn aangewezen.

Fysiotherapie.
Tevens wordt de Tweede Kamer en de minister gevraag om de eerste 20 behandelingen fysiothearapie voor mensen met een chronische aandoening in de basisverzekering op te nemen.
Zij ervaren een dubbele financiële drempel.
Verzekerden moeten de eerste 20 behandelingen behorende bij een aandoening op de zogenaamde ‘chronische lijst’ zelf betalen. En vervolgens telt het eigen risico als drempel.

Als de eerste 20 behandelingen onder de basisverzekering gaan vallen wordt de toegang tot de noodzakelijke fysiotherapie eenvoudiger en beter betaalbaar voor mensen met een chronische aandoening, is de oproep van de drie oganisaties.

Hieronder staat de brief aan de Tweede Kamer over de zorgverzekering/pakketbeheer.

Brief aan Tweede Kamer zorgverzekering pakketbeheer (pdf) pdf / 2019-06-17

Bron: Ieder(in)