Brief aan informateur: Wat moet er in een regeerakkoord.

In een brief aan de informateur stelt Ieder(in) een aantal maatregelen voor die de nieuw te vormen regering kan nemen om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren.

Het ontbreekt veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, aan de vrijheid om hun leven zelf vorm te geven.
In het zorgstelsel, in het onderwijs, op de woning- en op de arbeidsmarkt geldt de wet van vraag en aanbod lang niet altijd.
Als je tandarts of huisarts niet bevalt, ga je naar een andere maar voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking werkt het zo niet.
Je wisselt niet zomaar van zorginstelling of gemeente.

In de bijlage ‘Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord’ leest u die voorstellen, onder de volgende vijf thema’s:

– Ontoegankelijkheid is ontoelaatbaar
– Zorg: betaalbaar, toegankelijk en passend
– Vrijheid om te kiezen waar en hoe je woont
– Meedoen begint op school
– Maak werk van gelijke kansen op de arbeidsmarkt
– U kunt hieronder de brief en de bijlage downloaden.

Meer over Politieke akkoorden.

Bron: Ieder(in)