Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving.

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen.
Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht.
De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook als ze al de nodige gebreken hebben.
Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen.
Dit recht op zelfstandig wonen, is verankerd in het onlangs van kracht geworden Gehandicaptenverdrag van de VN.

Mensen met een beperking en ouderen kunnen echter heel moeilijk geschikte woonruimte vinden.
Dus blijven velen wonen in een huis dat hun zelfredzaamheid beperkt of kunnen bijvoorbeeld jongeren met een beperking hun ouderlijk huis niet verlaten.

Oplossing.
De oplossing ligt voor de hand.
De Nederlandse woningvoorraad moet zo snel mogelijk passend voor iedereen worden gemaakt.
Verder moeten ook gebouwen goed toegankelijk worden gemaakt, zodat echt alle burgers er gebruik van kunnen maken.

Dit alles kan relatief makkelijk worden gerealiseerd via de nieuwe bouwregelgeving waar het kabinet nu aan werkt, de opvolger van het huidige bouwbesluit.
Maar tot verbijstering van velen laat het kabinet deze kans lopen.
In plaats van strakkere eisen te stellen op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid worden er eisen geschrapt.

Slecht nieuws.
Zo worden minimale afmetingen van deuren, gangen en vertrekken niet meer voorgeschreven.
Mensen in een rolstoel zullen hierdoor minder makkelijk een geschikte woning kunnen vinden en minder makkelijk bij anderen op bezoek kunnen komen.

Verder is het aanbrengen van een balkon niet langer verplicht.
Zeer ongunstig voor zieken en ouderen die aan huis gekluisterd zijn.
Ook de verplichte berging sneuvelt.
Dit is niet alleen slecht nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel of rollator maar ook voor de doorsnee burger met een (elektrische) fiets.

Noodklok.
Al met al dreigt de woonsituatie voor mensen met een beperking en ouderen door de nieuwe bouwregelgeving te verslechteren. Een brede coalitie van organisaties luidt hierover de noodklok in een gezamenlijk statement.
Ze doen dit voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe bouwregelgeving in de Tweede Kamer op 19 december.

De organisaties zijn: Ieder(in), de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, ouderenbond KBO-PCOB, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, de Woonbond, VACpunt Wonen, de Fietsersbond, Wij Staan Op! en Patiëntenfederatie Nederland.

Hieronder kunt u het statement van de organisaties downloaden.

Zie ook het artikel op de NOS-site:

Zie ook Rijksoverheid bouwregelgeving: 

BRON : Ieder(in)