Bouwbesluit nog niet VN-proof.

Bij nieuwe woningen is een buitenruimte (tuin of balkon) verplicht.
Maar het Bouwbesluit maakt een uitzondering voor woningen die bedoeld zijn voor mensen die zorg nodig hebben.
Deze mogen gebouwd worden zonder tuin of balkon.
Zo’n uitzondering is in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Donderdag 22 februari vergadert de Tweede Kamer over de bouwregelgeving.
Ieder(in) vraagt samen met Per Saldo, WijStaanOp!, KBO-PCOB en de Oogvereniging om het Bouwbesluit op een aantal punten te verbeteren.
De discriminerende bepaling voor de buitenruimte bij zorgwoningen moet geschrapt worden en er moet in de bouw meer rekening gehouden worden met toegankelijkheid en veiligheid voor slechtziende en blinde mensen.
Hieronder vindt u onze brief aan de Tweede Kamer.

Meer over wonen:
Bouw duurzaam én toegankelijk

Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Brief aan Tweede Kamer Bouwbesluit pdf / 2018-02-14 

Bron: Ieder(in)