Blinde man kan niet stemmen door ov-staking en start petitie.

Verkiezingsposters sporen mensen aan om te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.
Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen staken medewerkers van het regionale openbaar vervoer, en dat terwijl sommige stemmers afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om te kunnen stemmen.
De blinde Ferry Molenaar is afhankelijk van de bus om bij het stemlokaal met stemhulp te komen.
Met een petitie roept hij op om de stakingen op verkiezingsdag te schrappen: “Breng het stemrecht niet in gevaar.”

“Mensen met een beperking of handicap die afhankelijk zijn van stemhulpen kunnen op 15 maart door de geplande stakingen in het streekvervoer niet, of erg lastig hun stem uitbrengen”, zo schrijft Molenaar op de website van de petitie.

Link Petitie.

Molenaar kan alleen stemmen bij een stemlokaal met stemhulp en dat is vaak maar op één plek in de gemeente beschikbaar.

Door de stakingen is de drempel om te stemmen voor mensen afhankelijk van de stemhulp “onevenredig hoog”.
De kosten voor alternatief vervoer om te kunnen stemmen, zijn namelijk erg hoog.
Volgens de Zeistenaar tast de staking het democratische recht om te stemmen aan.
“Sommige mensen zijn op door de staking namelijk helemaal niet meer in staat om te stemmen.
” De actievoerder roept vakbonden FNV en CNV op om de geplande stakingen op 15 maart te schrappen of te verplaatsen naar een andere datum.
“Zodat iedereen onbelemmerd van z’n democratisch recht gebruik kan maken.”

Link: FNV-bestuurder Lutz Kressing reageert tegenover RTV Utrecht op de petitie.

“Als we met iedereen rekening moeten houden, kunnen we beter stoppen met staken.
” Volgens de vakbondsbestuurder gaan de stakingen op 15 maart dan ook gewoon door.
“Ik vind het heel erg voor mensen die hierdoor niet kunnen gaan stemmen, maar wat moeten wij anders?
We kunnen niet overal rekening mee houden: de ene keer zijn het verkiezingen, dan zijn het weer toetsweken.”

De petitie is rond het einde van de dag bijna 400 keer ondertekend.

Bron: OVPRO