BGH-overleg met wethouder biedt flink wat perspectieven.

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar van Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer/ BGH, wordt gemeld dat 2016 voortvarend is ingezet.
Er is een jaarplan gemaakt met een aantal mooie, maar intensieve projecten.
Denk aan de Week van de ToegankeLijkheid, bijvoorbeeld.
Toegankelijkheid is natuurlijk onze ‘core-bussiness, zo meldt het bestuur: ‘En zoals het er nu naar uit ziet worden we hierin vanaf 2017 gesteund door de wet.”

De ratificatie van het VN verdrag inzake rechten van mensen met een beperking is goedgekeurd door de Tweede Kamer en het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
De verwachting is dat deze wet op 1 januari 2017 van kracht wordt.
In februari heeft de BGH het jaarlijkse overleg met wethouder Steffens gevoerd.
Onder andere is gesproken over het overnemen van de taken van de VAC Adviescommissie Wonen en Woonomgeving, na het opheffen van deze stichting in 2015.
De BGH is bereid om dit op zich te nemen, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zo zegt voorzitter Ed Koster.

VNG-congres controle.
De wethouder ziet graag dat de BGH ook activiteiten organiseert in het kader van de Week van de Toegankelijkheid en de Internationale dag van mensen met een beperking.
De BGH vraagt zich wel af of de gemeente al is voorbereid op de gevolgen van de ratificatie van het VN verdrag inzake mensen met een beperking.
Dat is nog niet het geval.
De BGH heeft aangeboden de gemeente hierbij te adviseren en ondersteunen.
Koster: “Wij hebben met de wethouder ook gesproken over de nieuwe website van de gemeente.
De BGH is teleurgesteld over het feit dat er niet om advies is gevraagd over toegankelijkheid hiervan.
Op verzoek van de wethouder gaan wij als belangengroep nu alsnog adviseren en mogelijke knelpunten doorgeven.
Ook hebben wij afgelopen week met ambtenaren een looproute gehouden vanwege het VNGcongres dat op 7 en 8 juni in onze gemeente wordt georganiseerd.
Er worden diverse routes uitgezet in met name Hoofddorp en aangezien er tussen de ruim tweeduizend congresgangers ook mensen met een beperking zijn, is het verstandig om mogelijke problemen voor voetgangers in kaart te brengen.
Die controle hebben wij gedaan en wij hebben de conclusie aan de wethouder overhandigd.’ –
Inmiddels heeft de BGH ook een kennismakingsgesprek gehad met vertegenwoordigers van ICF4Handicap.
Beide organisaties hebben dit als een nuttig, prettig en constructief kennismakingsgesprek beschouwd.
Ook het nieuwe bruggetje in Getsewoud Zuid bij het Zomerpark is door de BGH goedgekeurd.
Koster: “Het is fijn daar te hebben kunnen constateren dat mensen met een rollator of rolstoel daar vanaf nu veilig overheen kunnen lopen en rijden.
Die vorige brug was gewoon veel te hoog”..

Bron:  Hoofddorps Nieuwsblad