Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat.

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat.

Vorige week publiceerde het ministerie van VWS het ‘Besluit Toegankelijkheid’.
Dit besluit is de uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
Via een internetconsultatie kon iedereen reageren.
Dat is massaal gedaan en vrijwel alle reacties (bijna 600) zijn negatief.

Ook op social media is de verontwaardiging groot.
Met #jekomternooitin laten mensen van zich horen.
Voorvechters uit de achterban schrijven kritische blogs:

Zie  Marcel Kolder – Open brief aan Van Rijn.

Zie  Jan Troost – Geen tranen maar vuur.

Terug naar tekentafel.
In een gezamenlijke verklaring hebben mensen en organisaties die zich inzetten voor de implementatie van het VN-verdrag staatssecretaris Van Rijn gevraagd met een nieuw besluit te komen.
Het besluit moet terug naar de tekentafel.

Zie “Van Rijn: Kom met een nieuw Besluit Toegankelijkheid”

Zie Krachtig ‘nee’ tegen Besluit Toegankelijkheid.

Blog Illya SofferIllya Soffer.

Dat het Besluit Toegankelijkheid onder de maat is, is extra zorgwekkend omdat ook de nieuwe Omgevingswet weinig regelt op het vlak van toegankelijkheid.
Sterker nog: eisen voor toegankelijkheid dreigen te sneuvelen.

Zie Blog Illya Soffer in Binnenlands Bestuur: Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen

BRON : Ieder(in)