Bereikbaarheid Ieder(in) i.v.m. corona-maatregelen.

Met deze mail informeren wij u hoe wij – in de context van de maatregelen rond de coronacrisis – de komende weken zullen werken en wat u van ons kunt verwachten.

Het kantoor van Ieder(in) aan de Churchilllaan 11 in Utrecht blijft gesloten zolang het advies voor social-distancing geldt.
Intussen gaat de belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische aandoening zo goed mogelijk door: medewerkers van Ieder(in) werken vanuit huis en blijven optimaal bereikbaar per mail en/of telefoon.
Voor individuele meldingen en problemen is het Meldpunt van Ieder(in) telefonisch bereikbaar, zie voor de tijden onze site.

Meldpunt Ieder(in) blijft bereikbaar
Het Meldpunt van Ieder(in) is gewoon bereikbaar.
Je kunt ons meldpunt bellen of mailen.
Openingstijden zijn:
dinsdag van 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
donderdag van 9 – 12 en 14 – 16 uur
en vrijdag van 9 – 12 uur.
Telefoon: 085 – 4007022 of mail: meldpunt@iederin.nl

En ook het Juiste Loket blijft bereikbaar.
Het Juiste Loket is er voor mensen die vastlopen in het regelen van zorg en ondersteuning.
Link: Het Juiste Loket wordt bemenst door medewerkers van Ieder(in) en Per Saldo.

Voor andere vragen of voor ervaringen die u wilt delen, zijn wij ook via ons algemene e-mailadres bereikbaar: post@iederin.nl.

Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, blijven wij vanuit Ieder(in) specifiek aandacht vragen voor de situatie van mensen met een beperking of een chronische ziekte in deze crisistijd:
• Met het ministerie van onderwijs en de koepel van het speciaal onderwijs kijken we hoe we de gevolgen van het sluiten van de scholen kunnen beperken voor kinderen die zorg nodig hebben of baat hebben bij continuïteit.
En welke rol gemeenten en zorginstellingen op zich kunnen nemen bij het opvangen van problemen.
• We willen voorkomen dat ondanks alle maatregelen, de continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte in de knel komt.
Met VWS, VNG en VGN bespreken wat de mogelijkheden zijn.
• We bespreken het risico op inkomensverlies, bijvoorbeeld dat ook zzp’ers met een beperking laagdrempelig aanspraak moeten kunnen maken op de Wet Bijstand Zelfstandigen.
• We blijven zeer actief bepleiten dat er, binnen het beleid zoals geadviseerd door RIVM en het kabinet, voldoende oog blijft voor de specifieke situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening.
• En natuurlijk blijven we zowel landelijk als lokaal wijzen op de noodzaak van toegankelijke crisiscommunicatie voor mensen met een beperking en voor laaggeletterden.
Zo stellen we aan VWS voor om bij de vragen en antwoorden op hun website ook aandacht te besteden aan mensen met een hoog gezondheidsrisico.

Om zo goed, actueel en breed mogelijk aandacht te blijven vragen voor de situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening, is het belangrijk dat we alle krachten bundelen.
Laten we samen alert blijven op de groepen, situaties, mensen en domeinen waar gaten dreigen te vallen of grote onvoorziene problemen ontstaan.
Of waar juist mooie initiatieven, oplossingen of hulp uit onverwachte hoek zou kunnen komen.
Wij hopen daarom dat u ons op de hoogte wilt houden wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor uw leden of achterban.
Zeker wanneer er zaken spelen die landelijk politiek aandacht verdienen, bijvoorbeeld als er mensen uit uw netwerk in de knel dreigen te komen, willen wij heel graag op de hoogte zijn.
Ook wij kunnen geen ijzer met handen breken, maar we zullen ons ook in deze crisistijden in blijven zetten voor de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening.
Dat doen we door landelijk te communiceren, de lijntjes met ministeries kort te houden, landelijke media met de juiste mensen in contact te brengen.
En waar mogelijk lijntjes te leggen met andere organisaties die van belang zijn om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

We moeten het samen doen.
Hou ons dus op de hoogte en intussen: pas goed op uzelf.

Met vriendelijke groet,
Illya Soffer
directeur
T 030 720 00 02
M 06 317 864 77
E i.soffer@iederin.nl

Bron: Ieder(in)