Belangenvereniging Solgu: ‘Uithoflijn voldoet niet aan norm rolstoelgebruikers’.

Het Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht (Solgu) zegt dat de Uithoflijn niet voldoet aan de wettelijke norm voor hoogteverschil tussen tramvloer en perron.
De nieuwe tram zou daarmee ontoegankelijk zijn voor veel rolstoelgebruikers.

Solgu, de spreekbuis van iedereen in Utrecht met een handicap of chronische ziekte, Link:  trekt in het AD aan de bel over de situatie bij de tramlijn.

Metingen tonen volgens Solgu dat de wettelijke norm voor het hoogteverschil tussen tramvloer en perron ruim wordt overschreden.

De provincie Utrecht zou eerder op de hoogte zijn gesteld van de metingen.
Daarop zou de provincie met ervaringsdeskundigen willen testen of het hoogteverschil tot problemen leidt.

Onafhankelijke meting.
Op de website meldt Solgu dat geen goed idee te vinden omdat de huidige situatie niet aan de wettelijke normen voldoet.
“Wanneer met ervaringsdeskundigen een test wordt gedaan, kan het zijn dat de uitkomst is ‘dat het in de praktijk wel meevalt bij sommige rolstoelgebruikers’.
Dan hebben we geen poot meer om op te staan.” Het Solgu wil dat er eerst een ‘deugdelijke onafhankelijke meting’ wordt gedaan.

Norm.
Vorige maand zijn er ook al schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de nieuwe tramlijn door GroenLinks in de provincie.
Er is een Europese grenswaarde voor een hoogteverschil van maximaal 5 centimeter.
Dat blijkt echter al lastig voor de minder behendige rolstoelgebruikers.
De partij pleit daarom voor een hoogteverschil van maximaal 2 centimeter.
GroenLinks ontving ook de signalen dat uit eerdere proefmetingen bij proefritten van tram 22 blijkt dat zelfs aan de norm van 5cm nog niet wordt voldaan.

Momenteel wordt op het bestaande tramtraject richting Nieuwegein een loopplank door de bestuurder geplaatst.
Bij de nieuwe trams zou dit niet mogelijk zijn doordat de afstand tussen de voorste deur en de trambestuurder te groot is.

Datum ingebruikname blijft onduidelijk.
Het is nog niet duidelijk wanneer de tram met passagiers gaat rijden.
De projectleiders spraken in juni van een mogelijke start in de maand juli.
Echter werd dit later weer bijgesteld, nu wordt er gesproken over een ingebruikname in het najaar.

(Bron: DUIC)

Bron: Support Magazine.nl