Belangengroep Gehandicapten luidt noodklok in gemeenteraad.

Voortbestaan in gevaar door voorgenomen bezuiniging

De Belangengroep Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is bang voor haar voortbestaan als de gemeente vasthoudt aan haar plan om de jaarlijkse subsidie met 40 procent te korten.

Die noodkreet uitte voorzitter Ed Koster van de BGH donderdag als inspreker in de gemeenteraad.

De BGH kreeg eind juli bericht van de gemeente dat die van plan was om vanaf 2023 7.400 euro minder subsidie te geven aan de organisatie.
Uiteindelijk bleek het om een iets lager bedrag te gaan.

“Dit bericht sloeg bij ons in als een bom”, zo zei Koster tegen de gemeenteraad.
Volgens Ed Koster trok BGH-secretaris André Pijnaker wit weg toen hij van de ramspoed hoorde.
“Het gevoel overheerste dat ons werk onder onze handen werd aÍgebroken.
Gevoelens van verbijstering, ontgoocheling, wanhoop en woede wisselden elkaar af.

Wordt dit het einde van onze BGH?”
Koster: deed een dringend beroep op de gemeenteraad om het belangrijke werk van de belangengroep overeind te houden.

Hij wees erop dat tien procent van alle Haarlemmermeerders een matige of ernstige beperking heeft.
“Die kunnen we toch niet in de steek laten?
Volgens de BGH kan de raad bij de komende begrotingsbehandeling de dreigende korting op de subsidie simpel ongedaan maken.

Na het betoog van Ed Koster vroeg onder andere fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks zich af hoe het staat met de ambitie van de gemeente om koploper te zijn in het ondersteunen van mensen met een handicap.

Komt die positie nu in de knel, zo wilde zij wetten.

Wethouder Marjolein Steffens van de Water benadrukte dat het college het werk van de BGH belangrijk vindt en ook zal blijven vinden.

De aangekondigde korting op de subsidie hoort bij de ingezette bezuinigingsoperatie, waar ook andere maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen.
Steffens wees erop dat het op dit moment nog maar om een ‘voornemen gaat.

Met andere woorden: de korting en de hoogte ervan staat allerminst vast.
De wethouder gaf aan dat de gemeente nadrukkelijk in gesprek gaat met de BGH om de voortgang van het werk te waarborgen.

Bron: HCnieuws.nl