Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid gevolgd.

Joyce van der Klauw en Henk de Groot van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid van het Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus/BNA Academie gevolgd.
Het doel was om te leren hoe architecten omgaan met toegankelijkheid maar ook om inspiratie opdoen over toegankelijk bouwen en hoe in de ontwerpfase toegankelijkheid mee genomen kan worden.

Hierbij het verslag van Joyce:
Op voorhand moet ik zeggen dat ik er een beetje sceptisch in stond.
Mijn ervaring met architecten is dat ze mooie zaken ontwerpen, maar de toegankelijkheid bijzaak vinden.
Dat beeld werd enigszins bevestigd door de aanwezigheid van maar 3 architectenbureaus, maar degene die er waren, waren wel serieus bezig met toegankelijkheid.

Allereerst; hoe zien architecten toegankelijkheid eigenlijk:
Eigenschappen van de buitenruimte, woning of gebouw stelt mensen in staat dat ze er zelfstandig doen wat ze er volgens de bestemming kunnen doen.

Met name dat woordje zelfstandig is belangrijk.
Zonder hulp naar binnen kunnen en kunnen doen wat je er moet doen zonder dat je daarbij hulp van anderen nodig hebt.
Een leuk praktisch boek over het meenemen van toegankelijkheid is het boek handboek toegankelijkheid van Maarten Wijk. Leuk boek, google maar eens!

Reimar von Medig gaf een presentatie over de projecten die het bureau KAW heeft begeleid.
Hij gaf voorbeelden hoe toegankelijkheid, duurzaamheid en esthetiek samen kunnen gaan in het ontwerp.

Belangrijkste lessen.

– Toegankelijk bouwen kost niets meer, als je er voldoende van te voren over nadenkt
– Deel zaken op in waarnemen, tasten, rijken. Voor praktische voorbeelden kun je kijken in het handboek Toegankelijkheid.
– Grote probleem is de bestaande voorraad gebouwen, hoe maak je die toegankelijk?
o Zorg voor een goede scherpe vraag. Wat wil je nu echt?
o Raadpleeg gebruikers en inwoners over toegankelijkheid
o Ga creatief om met regels

Mooi voorbeeld van denken vanuit de gebruikers.
Dagbestedingscentrum met veel mensen die liggen.
Het plafond heeft grote kijkgaten waardoor je een prettige beleving krijgt van het weer en wat er zich buiten afspeelt.

Tot slot hebben we gezamenlijk gekeken naar hoe we tekeningen van de aanwezige architecten toegankelijk kunnen maken.
Ik vond het een inspirerende middag en zoals ik in het afsluitende rondje meegaf.
‘Er bestaan dus gewoon architectenbureaus die wél nadenken over toegankelijkheid.’

Bron: BGH