Belangenbehartigers: ‘De exit-strategie moet er voor iedereen zijn’.

De directeuren van Ieder(in), VGN en Langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor hopen samen met Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) dat de exit-strategie van de coronacrisis benut wordt om de toegankelijkheid en inclusie voor mensen met een beperking te verbeteren.
Dat schrijven zij op Sociaalweb.
“In alle domeinen van de samenleving wordt nagedacht over een veilige en verantwoorde invulling van de nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’.
Bij die wederopbouw moet toegankelijkheid voor iedereen voorop staan.
Ook mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen dan mee-profiteren van de versoepelingen.
Wij pleiten voor een ‘exit-strategie voor iedereen’.

Een exit-strategie waarin doordacht en uitgewerkt wordt, hoe het samen leven, leren en werken er met en na COVID-19 uit zou moeten zien.
Dat kan alleen maar samen met mensen met een beperking of chronische ziekte, met ouderen, met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Door corona is iedereen beperkt in zijn vrijheid.
Voor de meeste mensen met een beperking of chronische ziekte is het hun leven lang dagelijkse kost om zich niet volledig vrij te kunnen bewegen in de samenleving.
Sinds de coronacrisis ervaart ineens echter iedereen in Nederland hoe het is om niet te kunnen gaan en staan waar je wilt, met wie je wilt, wanneer je wilt.
We kunnen niet zomaar bij vrienden en familie langs.
We missen het directe contact met collega’s of medestudenten.
Sportclubs, cafés en restaurants zijn voor niemand meer toegankelijk, vakantiebestemmingen onbereikbaar.
Hoewel de meeste Nederlanders begrip hebben voor de maatregelen van het kabinet, vinden velen het zeer onaangenaam dat onze vrijheid is beperkt.
Het ondervinden van beperkingen in ons dagelijks functioneren is iets dat ons ineens verbindt. En dat kan ogen openen.

Een inclusieve exit-strategie is noodzakelijk.
De noodzaak van een inclusieve exit-strategie dient zich vandaag al aan.
Want tegenover de successen die in de strijd tegen het virus zijn geboekt, staat dat op het terrein van inclusie van mensen met een beperking stappen terug zijn gezet.
De meeste mensen met een beperking die in een instelling wonen hebben vanwege de acute dreiging wekenlang geen bezoek mogen ontvangen.
Met alle dramatische gevolgen van dien.
Ook tienduizenden mensen met een verstandelijke beperking hebben wekenlang geen bezoek, school, begeleiding of dagbesteding gehad.
Daar zaten ook kinderen tussen, die maar niet begrepen waarom ze hun ouders alleen nog maar op een schermpje mochten zien.

Het leed bleef niet beperkt tot de instellingen.
Veel mensen met een beperking of een chronische aandoening die zelfstandig wonen en hun naasten verloren een stuk van hun vrijheid.
Soms omdat ze een verhoogd risico lopen, maar meestal omdat ze het huis niet uit kunnen of omdat aanvullende voorzieningen zijn weggevallen.
Gelukkig zijn er inmiddels ook voor hen versoepelingen op handen.
Maar de klap die zij hebben opgelopen, zal nog lang nadreunen.”

Link: Lees het gehele artikel op de website van Sociaalweb.

Geschreven door:

Frank Bluiminck – Directeur VGN
Otwin van Dijk – Burgemeester Oude IJsselstreek
Marti Paardekooper – Directeur Langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor
Illya Soffer – Directeur Ieder(in)

(Bron: Sociaalweb)

Bron: Support Magazine.nl