Assistentiehonden nog steeds vaak onterecht geweigerd.

Teleurgesteld op zoek naar een ander restaurant omdat je met je assistentiehond niet welkom bent.
Het lijkt onvoorstelbaar, maar het overkomt mensen met een assistentiehond regelmatig.
Dit is in de meeste gevallen verboden: volgens het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moeten assistentiehonden in beginsel toegelaten worden op openbare plekken.
Vandaag, op de Internationale Dag van de Geleidehond, vraagt het College voor de Rechten van de Mens hier extra aandacht voor.

Volgens het VN-verdrag Handicap moeten assistentiehonden daarom in openbare gelegenheden (o.a. overheidsgebouwen, winkels, musea) toegelaten worden.
Door het weigeren van een assistentiehond ontneem je namelijk iemand zijn onafhankelijkheid en vrijheid.

Discriminatie op grond van handicap.
Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is er duidelijk over.
Het weigeren van assistentiehonden is in vele gevallen discriminatie op grond van handicap.
Deze wet stelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen ook het toelaten van assistentiehonden wordt verstaan.
Een doeltreffende aanpassing moet echter wel redelijk zijn.
Soms is de vraag om een aanpassing te belastend, bijvoorbeeld als de aanpassing onveilig is, niet uit te voeren is of te veel geld kost.
Zo mag een assistentiehond bijvoorbeeld geweigerd worden op een intensive care afdeling van een ziekenhuis, vanwege infectiegevaar.
Alleen dan is het weigeren geen discriminatie.

Europese standaard.
Dat assistentiehonden geweigerd worden, komt vaak door onvoldoende kennis over assistentiehonden.
Om meer duidelijkheid te scheppen wordt er momenteel gewerkt aan een Europese standaardisering van assistentiehonden.
Voor de Europese standaardisering wordt onder meer gekeken naar een standaarddefinitie en criteria voor opleiding van assistentiehonden.
Het College vindt dat heel belangrijk omdat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid bestaat over assistentiehonden.

Wat doet het College?.
Het College voor de Rechten van de Mens is nationaal toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland.
Als toezichthouder bekijkt het College onder meer of wetten en beleid voldoen aan het verdrag, of de situatie van mensen met een beperking beter wordt en of iedereen zich aan de afspraken houdt.
Daarnaast oordeelt het College over discriminatieklachten op grond van de WGBH/CZ.
Een aantal voorbeelden van oordelen over het weigeren van assistentiehonden kan je hieronder vinden.

Heb jij het gevoel dat je onterecht bent geweigerd met jouw assistentiehond of wil jij als winkelier meer weten over de verplichtingen?
Link: Neem dan contact op met het College via info@mensenrechten.nl.

Eerdere oordelen van het College over assistentiehonden:

Link: Ri-Jo Tankstation B.V. discrimineerde een man op grond van handicap of chronische ziekte door hem de toegang tot de winkel te weigeren, omdat hij zijn assistentiehond bij zich had.

Link: Stichting Kampeer- Recreatie en Watersportcentrum Schreiershaven discrimineerde een jongen met autisme door zijn assistentiehond niet toe te laten tot de camping.

Link: Een dierentuin discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte door assistentiehonden niet toe te laten.

Link: Via Amsterdam Services B.V. discrimineerde niet door de weigering voor een man een slaapplek op een gedeelde kamer te reserveren, omdat hij zijn hulphond wilde meenemen.

(Bron: College voor de Rechten van de Mens)

Bron: Supportmagazine.nl