Andre Pijnaker Secretaris van de BGH krijgt lintje.

Foto Andre Pijnaker Secretaris van de BGH krijgt lintje.Als eerste op deze dag vóór Koningsdag, roep ik graag naar voren, de heer André Pijnaker uit Hoofddorp.
Meneer Pijnaker, u bent al een tijdje actief als vrijwilliger.
En dat is een understatement; want al sinds 1980: dus al 37 jaar lang doet u vrijwilligerswerk.
Zo bent u vanaf de oprichting van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH), daar actief.
U bent daar in vele bestuursfuncties werkzaam geweest, en op dit moment bent u de secretaris van de BGH.

Maar, in welke functie dan ook; voor u staat, het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, voor mensen met een fysieke beperking voorop.
En, dat uit zich op vele manieren; ik geef een voorbeeld.
U organiseerde, samen met de organisatie van blinden en slechtzienden, een oriëntatie wandeling voor bestuurders en raadsleden: zij kregen een blinddoek om.
Vanzelfsprekend nam u deel aan toegankelijkheidsacties voor mensen met fysieke beperking, in de openbare ruimtes van onder andere Badhoevedorp, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
En u zat in de participatiegroepen over Beukenhorst Station, de Ringdijk, en de Haarlemmermeerse fietspaden.

Ook nu weer, om er maar enkele te noemen.
Maar, of beter én, u heeft zich ook actief bemoeid met het verbeteren van het leerlingenvervoer, de huisvesting van de BGH bij MeerWaarde, en het gemeentelijk Wmo-beleid.
De Wet maatschappelijke ondersteuning is dat.
Én, u heeft een belangrijke rol gespeeld, bij de realisering van de beroepsmatige ondersteuning van de BGH, door datzelfde MeerWaarde.
Dames en heren, u denkt nu misschien: dat is inderdaad veel bij de BGH.

Er is echter nog meer.

Want, meneer Pijnaker, ook al weer ruim tien jaar, zit u als vertegenwoordiger van de BGH bij MeerRadio.
In het zogenaamde Programmabeleid Bepalend Orgaan, dat elke lokale omroep moet hebben.
En daar zorgt u er natuurlijk voor, dat de belangen van mensen met een fysieke handicap, voldoende aan bod komen in de programma’s van de omroep.
Meneer Pijnaker, u heeft zich langdurig en onbaatzuchtig ingezet.
Daarom heeft onze Koning, bij Koninklijk Besluit van 15 november vorig jaar u, meneer Andreas Joannes Pijnaker, geboren op 3 januari 1957 in Amsterdam, benoemd tot: LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

Hartelijk gefeliciteerd.

Bron, Gemeente Haarlemmermeer