Actie #Patiëntcadeau wordt #Kennercadeau voor wethouders.

Wethouders van verschillende Nederlandse gemeenten krijgen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) komende tijd een Kenner cadeau.
De kenner, een ervaringsdeskundige die te maken heeft met zorg en welzijn in de eigen gemeente, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder.
De eerste wethouders die aan een kenner worden gekoppeld, ontmoeten hun kenner op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 26 juni in Maastricht.

Ieder(in) en Patiëntenfederatie borduren met deze actie voort op de succesvolle actie #Patiëntcadeau van de Patiëntenfederatie.
Die actie, waarbij patiënten werden gekoppeld aan Kamerleden, loopt ten einde.
Maar omdat het zo’n groot succes was en ervaringsdeskundigheid ook lokaal van belang is, willen beide koepels in samenwerking met organisaties uit hun netwerk nu lokaal verder gaan.
Ze bieden de wethouders een kenner aan van de gang van zaken in de gemeente.

Het gaat om te beginnen om wethouders en kenners uit negen gemeenten.
Te weten: Zoetermeer, Kerkrade, Sint Anthonis, Zutphen, Arnhem, Kampen, Maastricht, Voorschoten en Zeist.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Patiëntenfederatie en Ieder(in) roepen andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen.
Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de Patiëntenfederatie en Ieder(in).

#Kennercadeau wordt ondersteund door de VNG en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Bij de actie wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties van mensen met een beperking en chronisch zieken die lokaal of regionaal netwerken hebben van ervaringsdeskundigen.

VN-verdrag
De actie is ook in de geest van het VN-verdrag Handicap.
In dat verdrag staat dat mensen met een beperking moeten worden betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van al het beleid dat hen aangaat.
Meedoen aan #kennercadeau is voor nieuwe wethouders een mooi begin.

De ondersteunende organisaties van mensen met een beperking en chronisch zieken zijn:
Wij Staan Op!
LFB (de organisatie van mensen met een verstandelijke beperking), Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Oogvereniging, Zorgbelang, Burgerkracht Limburg, MS vereniging Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Alzheimer Nederland, Per Saldo, Spierziekten Nederland, Coalitie voor Inclusie en Samen Sterk zonder Stigma.

Bron: iederin.nl