Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap.

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap.
In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort wordt behandeld, laten wij weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en pleiten we voor een goed alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag.

Ieder(in) heeft op 14 januari van dit jaar samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong.

Hierin is het VN-verdrag Handicap als uitgangspunt benoemd.
De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt.
Ieder(in) steunt deze dit alternatief.

De Eerste Kamer heeft – mede naar aanleiding van onze inbreng – vragen gesteld aan het kabinet over de voorgenomen ‘harmonisatie’.

Zorgvuldige afweging, in lijn met het VN-verdrag.

In de brief van Ieder(in) aan de Eerste Kamer vragen we onder meer:

1. Wacht met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van de Mens beschikbaar is.
Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong) gehandicapten op de arbeidsmarkt.
2. Breng zorgvuldigheid terug in de afweging, neem er meer tijd voor.
Behandel de wijziging van de Wajong gezamenlijk met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod.
Beide wetsvoorstellen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.
Neem dan meteen ook het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens mee.
3. Kies voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.
Hieronder zijn de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en een eerste reactie van het kabinet te downloaden

Problemen met de Wajong? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in)

Telefoonnummer: 085 – 400 70 22

Link: Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

Downloads:
20-0555-Brief-Iederin-aan-Eerste-Kamer-harmonisatie-Wajong

ReadSpeaker Lees voor

Link: LCR-Alternatief-voorstel-wijziging-Wajong

ReadSpeaker Lees voor

Link: Antwoord-kabinet-op-eerste-vragenronde-senaat-over-harmonisatie-Wajong

ReadSpeaker Lees voor

 

Bron: Ieder(in).