Aanjaagteam: meer mensen met beperking actief in de politiek.

Om meer mensen met een beperking actief te laten worden in de (lokale) politiek stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanjaagteam van 4 ambassadeurs in.
Deze gaan zich inzetten om vanuit hun eigen ervaring de politieke en bestuurlijke deelname van mensen met een beperking te vergroten.
Ieder(in) ondersteunt dit mooie initiatief van de minister.

Scheve verhouding.
Minder dan 0,5 % van de ongeveer 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in Nederland heeft een beperking.
Terwijl dit voor 10 tot 15 % van de hele Nederlandse bevolking geldt.
Om deze scheve verhouding te veranderen heeft het ministerie van BZK Link: het ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ opgesteld.

Doelstelling van dit plan is om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken om actief te worden in de politiek en drempels weg te nemen.

Aanjaagteam bestaat uit ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen Marleen Sanderse (burgemeester van Hattem), Arjan Koerts (Statenlid provincie Utrecht), Tjarda Struik (raadslid gemeente Zeist) en Rob van den Hoek (lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) zijn zelf ervaringsdeskundig.
Zij gaan zich als ambassadeurs inzetten om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken.
Ze gaan mensen met een beperking ondersteunen in het politiek actief worden en gemeenten, waterschappen en provincies stimuleren om zich toegankelijk op te stellen en passende vormen van ondersteuning te bieden.

Steun van Ieder(in).
Ook Ieder(in) vindt het belangrijk dat mensen met een beperking een actieve rol kunnen spelen in de (lokale) politiek en organiseert daarom verschillende activiteiten om dit makkelijker te maken.
Bijvoorbeeld via cursussen Link: (‘Politiek actief voor je gemeente’), activiteiten en bijvoorbeeld bijeenkomsten Link: (Focusgroep GR22 bijeenkomsten).

Link: Lees meer over het Aanjaagteam op de website van BZK

Bron: Ieder(in)