75-plussers blijven in onzekerheid: mag ik nu wel of niet autorijden?.

“Met angst en vrees voorzie ik dat de laksheid en de incompetentie van het CBR maakt dat ik na 1 september begraven word in mijn eigen huis”, zegt Frans Corstens.
Hij is gepensioneerd arts en hoogleraar, gehandicapt en zeer afhankelijk van zijn auto.
Maar eind deze maand verloopt zijn rijbewijs.
En door ernstige vertragingen bij de medische keuring van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vreest Corstens dat hij straks aan mobiliteit moet inleveren.

Hij is de enige niet.
De wachttijd voor 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen, loopt op.
Het percentage dat na de streeftermijn van vier maanden nog niet geholpen is, is sinds juni van zeven naar vijftien procent gestegen.

Corstens wist van de achterstanden bij het CBR en vroeg voor de zekerheid maanden geleden al een verlenging van zijn rijbewijs aan.
Maar vervolgens hoort hij maandenlang niks.
“Het CBR houdt zich aan geen enkele redelijke termijn.”

Verzekeraars coulant, politie niet.
Het CBR heeft nog altijd te weinig medisch personeel om alle ouderen die hun rijbewijs willen verlengen, tijdig te helpen.
Minister Cora van Nieuwenhuizen wil de gedupeerden tegemoet komen, door ze toestemming te geven met een verlopen rijbewijs te rijden.
Maar dat geldt niet voor mensen met een ziekte of handicap.

Corstens noemt dit discriminerend.
“Voor heel veel mensen kan het snel, maar diegene voor wie het wat gecompliceerder is, die moeten maar in de wacht gezet worden.
Dat vind ik onacceptabel.”

Iedere Nederlander die de leeftijdsgrens van 75 jaar passeert, moet aan de medische eisen voldoen om het rijbewijs te kunnen verlengen.
In 2018 werden 650 duizend gezondheidsverklaringen ingediend bij het CBR; een stijging van acht procent ten opzichte van een jaar eerder.
Er zijn te weinig artsen om dat oplopende aantal binnen vier maanden tijd te keuren.

De soepelere regels worden pas in december van kracht.
Toch zeg het Verbond van Verzekeraars dat een aantal grote verzekeraars nu al coulant is voor mensen die schade veroorzaakt hebben terwijl ze reden met een verlopen rijbewijs.
Ze moeten wel binnen de doelgroep vallen die minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geformuleerd.

Maar de politie laat weten dat ze pas de coulance-regeling gaat handhaven zodra deze is ingevoerd.
Dus als de politie nu een bestuurder aantreft met een verlopen rijbewijs, is diegene hoe dan ook strafbaar.
Kortom: waar een verzekeraar een oogje toeknijpt, doet de politie dat niet.

Voorkeursbehandeling.
Inmiddels heeft Frans Corstens, na een brief te hebben gestuurd aan de Raad van Toezicht van het CBR, een toezegging gekregen dat zijn rijbewijs wordt verlengd.
“Terwijl ik twintig weken helemaal niets gehoord heb.
Als je maar een brief schrijft, dan komt alles in orde.
Dat vond ik toch een punt van positieve discriminatie.
” Ook de Nationale ombudsman zegt te zien dat gedupeerden die de pers opzoeken of via de ouderenbond druk zetten, voorrang krijgen.

Corstens: “Ik ben nog steeds zeer boos.
Ik vind dat een overheidsorgaan niet op deze manier met zijn burgers kan omgaan.”

Intussen is het CBR onder verscherpt toezicht gezet van de minister; haar departement heeft dagelijks contact met het bureau.
Het CBR hoopt de achterstanden bij de gezondheidsverklaringen te kunnen wegwerken met een nieuw computersysteem dat de informatie-uitwisseling met artsen moet versnellen.
Daarnaast wordt naarstig gezocht naar meer keuringsartsen.

Wel of niet verzekerd?.
In principe geldt dat er zonder geldig rijbewijs, geen verzekeringsdekking is.
Maar als je als 75-plusser door de achterstanden bij het CBR een verlopen rijbewijs hebt, zijn verzekeraars soms coulant.
Dit zeggen woordvoerders van drie grote schadeverzekaars:

ASR: “Iemand die op tijd verlenging heeft aangevraagd, maar door de wachttijd van het CBR nog geen nieuw geldig rijbewijs heeft gehad, valt bij ons ‘gewoon’ onder de polisdekking.”

NN / Ohra: “Is de klant op tijd met indienen van de aanvraag, twee maanden vóór het verlopen van het rijbewijs, en verzekerde kan dit ook schriftelijk aantonen en de medische keuring is op tijd gedaan, dan is er dekking.”

Aegon: “De groep die niet gelijk van het CBR het bericht van “rijgeschikt” krijgt, hebben wij tot dusver afgeraden om te gaan autorijden omdat wij hiervoor geen dekking bieden.
We zijn bereid om dit per individuele casus te bekijken en het gesprek met de klant hierover aan te gaan.”

Link: Video afspelen 05:56

Bron: nos.nl/nieuwsuur

Ouderen raken buiten hun schuld rijbewijs kwijt

Bron: Nos.nl