400 gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het juiste garantiebedrag.

De 400 Wajongers die vorig jaar te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, hebben nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben.
Ieder(in) ving vorig jaar signalen op via het Informatiepunt Wajong dat er veel mis ging en heeft dit toen bij het ministerie aangekaart.
Er kwam al snel een herstelactie op gang bij het UWV.
Na een rondgang bij de gedupeerde Wajongers blijkt iedereen intussen te zijn geholpen.

Het garantiebedrag.
De regels voor de Wajong zijn per 1 januari 2021 vereenvoudigd.
Staatssecretaris van Ark deed in 2020 de belofte dat Wajongers er bij de veranderingen in de wet niet op achteruit zouden gaan.
Het garantiebedrag werd daarvoor ingesteld.

De vereenvoudiging leidde helaas voor een paar honderd Wajongers toch tot financiële achteruitgang.

Signalen van Informatiepunt Wajong.
De wijziging van de Wajong per 1 januari zorgde voor onrust onder mensen met een beperking.
Niemand zou er op achteruitgaan, maar toch kregen sommige werkende Wajongers per maand minder geld dan het jaar ervoor.

De signalen die het Informatiepunt Wajong ontving van gedupeerde Wajongers werden teruggekoppeld naar het ministerie.
Dat leidde tot een herstelactie bij het UWV die duurde tot vorige maand.
Na een rondgang bij de gedupeerde Wajongers, blijkt iedereen te zijn geholpen.

Ook te hoge uitkeringen uitgekeerd.
Naast de 400 Wajongers die er op zijn achteruit gegaan, waren er ook zo’n 300 Wajongers die een hoger bedrag kregen uitgekeerd.
Omdat dit een fout in de uitvoering is, heeft de minister aangegeven het te veel gekregen bedrag niet terug te vorderen.
Wel is intussen de wet hierop aangepast sinds januari 2022, zodat dit in de toekomst weer wordt rechtgetrokken en iedereen de correcte uitkering krijgt.

Het UWV begeleidt de Wajongers die een te hoge uitkering hebben gehad in de effecten op inkomensafhankelijke regelingen (bijvoorbeeld het terugbetalen van toeslagen) en de terugval in inkomen wanneer de uitkering weer correct wordt vastgesteld.

Webinar over ondernemen en een Wajong.
Op 8 juni 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over Wajong en zelfstandig ondernemen.
Krijg jij een Wajong-uitkering en werk je tegelijkertijd als ZZP’er of freelancer?
Of heb jij de ambitie om zelfstandig te gaan ondernemen?
In dit webinar komen allerlei vragen aan bod waar je als zelfstandig ondernemer in de Wajong mee te maken hebt.

Link: Herstelactie rondom garantiebedrag dankzij signalen Informatiepunt Wajong – Iederin

(Bron: Iederin)