Mooie stappen naar beter toegankelijke televisie.

Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie.
En met een aanpassing van de Mediawet worden landelijke en lokale omroepen verplicht hun best te doen om uitzendingen tijdens crisissituaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Dit vindt Ieder(in) mooie stappen.
Uiteindelijk moet al het audiovisuele media-aanbod toegankelijk zijn voor iedereen.

Wijziging Mediawet.
Minister Slob van Media deed zijn toezegging in een wetgevingsoverleg over de wijziging van de Mediawet.
Hier stelden Kamerleden vragen over toegankelijkheid naar aanleiding van de brief die Ieder(in) samen met (belangen)organisaties had gestuurd.
Deze brief bevat de tien meest noodzakelijke aanpassingen om de wijziging van de Mediawet in lijn te brengen met de Europese richtlijn en het VN-verdrag Handicap.

Structureel overleg.
Minister Slob heeft toegezegd ‘gaarne bereid te zijn om in het vervolg’ met Ieder(in) en (belangen)organisaties in gesprek te gaan om toegankelijke televisie verder te realiseren.
Deze partijen zijn onder andere het Ministerie van OCW en Media, het Commissariaat voor de Media en belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties van mensen met een beperking en ouderen.
We vinden deze toezegging voor een structureel en formeel overleg over de toegankelijkheid van audiovisuele media een mooie eerste stap.

Inspanningsplicht toegankelijke crisiscommunicatie media-organisaties.
Het aanpassen van de mediawet op het gebied van toegankelijke crisiscommunicatie volgt op een amendement van Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) samen met Stieneke van der Graaf (CU) en Kirsten van den Hul (PvdA).
Vandaag (dinsdag 9 juni) is dit amendement door de Tweede Kamer aangenomen.
De Mediawet verplicht landelijke en lokale omroepen hun best te doen om uitzendingen tijdens crisissituaties, zoals een pandemie of terreuraanslag, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Link:– Brief als reactie op wetsvoorstel wijziging Mediawet.


Link: – Brief noodzakelijke aanpassingen Mediawet

Bron: Ieder(in).