Mensen met hulphond worden nog steeds geweigerd op vakantieparken.

Het was afgelopen woensdag de Internationale Dag van de Geleidehond.
Voor de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) een goed moment om in te zoomen op het feit dat er op campings en vakantieparken nog steeds mensen met een geleidehond of hulphond worden geweigerd, ondanks dat dit niet mag.

Volgens de brancheorganisatie voor recreatieondernemers komt de weigering voort uit onwetendheid of angst voor overlast.
Welke reden het ook is, het past volgens RECRON slecht bij een branche waar gastvrijheid voorop zou moeten staan.
Daarbij: er is bij wet bepaald dat een geleidehond altijd welkom is, dus weigeren is verboden.

Geleidehondenervaring.
RECRON vraagt nu extra aandacht voor deze groep gasten met geleidehond, en wijst daarbij onder meer op de website van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNFG).
Daar is meer informatie te vinden over wat voor soort geleidehonden er zijn, maar ook wat er aan voorlichting bestaat voor mensen die werkzaam zijn in de recreatiesector.
Daarnaast wordt er gewezen op de mogelijkheid om een ambassadeur met hond uit te nodigen om ervaringen uit te wisselen, en om zelf een geleidehondenervaring te ervaren in Amstelveen.
De KNFG biedt daartoe de mogelijkheid op het eigen opleidingsterrein, met behulp van Virtual Reality.

Brede inzet van honden.
Het KNFG leidt honden op tot geleidehond voor mensen met een visuele beperking, maar ook als autismegeleidehond voor kinderen met autisme, hulphonden voor mensen met in een rolstoel en buddyhonden voor personen met een posttraumatische stressstoornis.
Meer informatie over het KNFG en over de Internationale Dag van de Geleidehond is te vinden via de website geleidehond.nl.

(Bron: RECRON)

Bron: Support Magazine.nl