141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking.

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen volgend jaar overal dezelfde Individuele Studietoeslag.
De wetswijziging is een verbetering. Toch is Ieder(in) bang dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren.
Ieder(in) pleit daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor een centrale uitvoering door studiefinanciering DUO.

Individuele Studietoeslag.
Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie.
Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag.
Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont.
Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen.
Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling.
Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

De actie #PakJeToeslag.
Ieder(in) is in september samen met de studentenvakbond LSVb en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart.
En riep studenten met een beperking op om mee te doen gemeenten aan te schrijven.
Het doel was om de toeslag op gelijke hoogte te krijgen in alle gemeenten.

Wetswijziging.
De actie kreeg ook aandacht in de media, waardoor GroenLinks en de PvdA in beweging kwamen.
Met het voorstel van de twee politieke partijen is het nu toch geregeld.
Per 1 april volgend jaar krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand.
Vanaf 21 jaar wordt dat 300 euro.

De wetswijziging is een eerste stap ter verbetering van de toeslag. Ieder(in) ziet nog twee verbeterpunten.
De hoogte van het bedrag voor 18-jarige moet omhoog van 150 naar 300 euro per maand.
Een student van 18 zonder beperking verdient immers gemiddeld 300 euro volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.
En de uitvoering moet niet gedaan worden door gemeenten, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

141 miljoen euro niet besteed.
De gemeenten hebben via het gemeentefonds 158 miljoen ontvangen om de toeslag toe te kennen.
Hiervan is in de afgelopen vijf jaar nog geen 17 miljoen uitgegeven aan studenten.
Mede omdat het nog niet wettelijk verplicht was om het geld aan studenten met een beperking te besteden.
En omdat studenten vaak niet wisten dat ze recht hadden op een toeslag.
Het is niet te achterhalen waar gemeenten de 141 miljoen wel aan hebben besteed.

De wet centraal beleggen bij DUO.
Het kabinet is nu van plan een centrale maatregel op te gaan leggen aan gemeenten, die deze wet decentraal verplicht moet gaan uitvoeren.
Dat is helemaal niet logisch.
Met het risico dat er weer veel geld blijft liggen dat bestemd is voor de studenten.
Het zou veel logischer en meer voor de hand liggen om het centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de uitvoerbaarheid ten goede komen en is het beter te controleren wat er met het geld gebeurt.

Veel studenten met een beperking weten bovendien niet dat zij recht hebben op een individuele studietoeslag en maken daarom vaak geen aanspraak op hun geld.
Nog een reden dat er de afgelopen jaren veel geld bleef liggen.
Studenten verwachten namelijk financiële ondersteuning van DUO (bijvoorbeeld voor de basisbeurs en de ov-jaarkaart), niet bij de gemeente.
Dus ook voor de vindbaarheid van de toeslag zou het beter zijn de uitvoering centraal te beleggen.

Op dinsdag 30 november is de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en kunnen Kamerleden nog verbeteringen aanbrengen in de Individuele Studietoeslag.

Link: Brief Ieder(in) begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 30 november 2021

ReadSpeaker Lees voor
(Bron: Iederin)