Ruimte

De samenleving is pas compleet als ook mensen met een handicap er letterlijk en figuurlijk uit de voeten kunnen.

  • Die hoge drempels,
  • Bussen met hoge opstap en zonder afroep van de haltes,
  • Hoge stoepranden op onverwachte plaatsen,
  • Vergaderzalen zonder ringleiding,
  • Evenementen waar gehandicapten geweerd worden,
  • Reclameborden die het trottoir versperren,
  • Bioscopen waar rolstoelers niet naar binnen kunnen,
  • Alle zaken die de vrije toegang van mensen met een handicap belemmeren, die moeten verdwijnen. Ook informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Haarlemmermeer
Via “melding openbare buitenruimte” kunt u knelpunten in de dorpen, zoals: slechte op- en afritten, losse stoeptegels, gaten in fietspaden, kapotte straatverlichting, etc. doorgeven aan de gemeente. Met één van de acht servicewagens zal dan zo snel mogelijk voor een oplossing worden gezorgd.
Als u deze klachten meldt via de e-mail van de BGH, zullen wij dit aan de gemeente doorgeven.

Schouwen
De BGH wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een schouw. Met leden van een wijk- of dorpsraad en vertegenwoordigers van de gemeente (gebiedsmanagement) wordt een wijk dan kritisch bekeken.
De aanwezige BGH’er zal extra letten op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Inrichting
Voor de inrichting van de buitenruimte hanteert de gemeente de zgn. LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte).
Bij herziening en aanpassing van deze LIOR wordt ook de BGH geraadpleegd.

Tekeningen
Regelmatig ontvangt de BGH plantekeningen van nieuw aan te leggen projecten of herinrichtingsplannen.
Met een kritische blik worden deze tekeningen bestudeerd en gecontroleerd op voorzieningen voor mensen met een beperking.
“Zijn er op- en afritjes, staat er niet een lantaarnpaal of boom in de weg, welke bestrating wordt gebruikt, zijn de oversteekplaatsen overzichtelijk, zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen, etc.” Onze bevindingen worden doorgegeven en zo mogelijk verwerkt in de plannen.

Evenementen
De BGH is in gesprek met de evenementen coördinator van de gemeente en met mensen van de afdeling vergunningen, over de toegankelijkheid van evenementen.
Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking een evenement kunnen bezoeken, zich over het terrein kunnen verplaatsen, een drankje kunnen halen, iets kunnen zien van het gebodene en naar het toilet kunnen.
De gemeente zou hier iets aan kunnen doen via de vergunningverlening.
Ook hebben wij contact met de organisatoren van verschillende grote evenementen in onze gemeente.
Wij willen bij hen graag een bewustwording op gang brengen, zodat het vanzelfsprekend wordt om ook de belangen van onze doelgroep mee te nemen in de organisatie.
Opmerkingen, ideeën en suggesties vanuit onze achterban zijn van harte welkom.