Gemeenten sluiten steeds vaker alle mantelzorgers uit van pgb-betaling.

Steeds meer gemeenten sluiten alle mantelzorgers in de gemeente bij voorbaat uit van uitbetaling via een persoonsgebonden budget (pgb). Tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) besteedt hier in de uitzending van vanavond ook aandacht aan. Wanneer dit door gemeenten wordt toegepast uit angst voor misbruik van het pgb-geld constateert mantelzorgvereniging Mezzo dat er sprake is […]

NS breidt tijden assistentieverlening uit.

De NS en ProRail werken aan het zelfstandig toegankelijk maken van de stations en treinen in Nederland. Dat kost tijd. Daarom worden, in overleg met Ieder(in), in de tussentijd maatregelen genomen waardoor meer mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de trein. Eerder werd al bekend dat het aantal stations met assistentieverlening […]

‘Kamer niet op de hoogte van breder delen medische informatie’

Sinds januari wordt de medische informatie van Nederlanders gekoppeld en geanalyseerd door vijf organisaties. Daartoe heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid toestemming gegeven zonder de Tweede Kamer in te lichten over de afspraken. Daarover schrijft de Volkskrant dinsdag. Een bezorgde arts heeft de krant op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken. De […]

BGH-overleg met wethouder biedt flink wat perspectieven.

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar van Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer/ BGH, wordt gemeld dat 2016 voortvarend is ingezet. Er is een jaarplan gemaakt met een aantal mooie, maar intensieve projecten. Denk aan de Week van de ToegankeLijkheid, bijvoorbeeld. Toegankelijkheid is natuurlijk onze ‘core-bussiness, zo meldt het bestuur: ‘En zoals het er nu […]

Stop uitholling gehandicaptenzorg

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer roepen Ieder(in) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op om niet nog meer te bezuinigen gehandicaptenzorg. Met de brief hopen de belangenverenigingen te voorkomen dat de door het kabinet aangekondigde korting voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2017 doorgaat. In het regeerakkoord staat een bezuiniging […]

Belangenclub Gehandicapten: meedenken bij opvanglocatie

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft het COA een brief geschreven waarin zij aangeeft dat zij graag wil meedenken bij het opzetten van de opvanglocatie voor vluchtelingen in Vijfhuizen. Voorzitter Ed Koster: “Wij weten alles van een goed toegankeLijkheidsbeleid als het gaat om mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.” De BGH […]

Meer stations met assistentieverlening

Reizen met de trein wordt steeds toegankelijker. Nieuwe liften en hellingbanen. Aanpassingen aan de hoogte van perrons. Meer geleidelijnen en reliëfbordjes op trapleuningen voor reiziger met een visuele beperking. Speciale stoelen voor mensen die slecht ter been zijn. Uitbreiding van het aantal stations met assistentie en een app waarmee die assistentie makkelijker geboekt […]