’Gehandicapten Haarlemmermeer blijven aandacht vragen’

NIEUW-VENNEP – Het werk van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) zal altijd nodig blijven, denkt vrijwilliger Nico Honcoop. De slechtziende Venneper loopt geregeld letterlijk tegen zaken aan die hem dwarsbomen. ,,We moeten constant aandacht vragen’’, is zijn ervaring. Belangengroep voor gehandicapten houdt werklunch in Getsewoud. Honcoop is deze donderdagmiddag een van de ongeveer […]

Dienstverlening Meldpunt Juiste Loket uitgebreid.

Staatssecretaris Van Rijn kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig expertisepunt in te willen inrichten waar ouders, verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag en ook professionals terecht kunnen met vragen. Vanaf 1 oktober is dit Expertisepunt operationeel en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket. U kunt bijvoorbeeld contact met het Meldpunt opnemen […]

De BGH heeft de Gemeenteraad uitgenodigd voor een WERKLUNCH DONDERDAG 6 OKTOBER.

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben besloten dat Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zal ratificeren. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid een RECHT voor IEDEREEN is. Zeggen is één ding, doen valt nog niet mee. Het bestuur van de BGH heeft de uitvoering van […]

Thuiswonende Wlz-cliënten ontvangen huishoudelijke hulp vanuit Wlz vanaf 2017.

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz. Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is […]

Onwil en bureaucratie bij aanvraag hulpmiddelen.

“Mensen moeten voorop staan, niet het systeem en de regeltjes. ” Illya Soffer, directeur Ieder(in), zei dit afgelopen zaterdag in Kassa. Het consumentenprogramma van de VARA besteedde aandacht aan problemen bij de toekenning van hulpmiddelen door gemeenten. Mensen krijgen te maken met onwil en bureaucratie als ze aanvragen indienen voor een aangepaste stoel […]

INFORMATIEMARKT: SAMEN MEER voor ELKAAR

Kom voor informatie over sport, cultuur, ontmoeting, zorg en ondersteuning in uw eigen dorp (of buurt) naar deze markt. Zie Poster: Op alle drie de locaties vindt u korte presentaties, informatie en demonstraties van de organisaties. Er is gratis vervoer tussen de locaties. Ook van Zwanenburg en Lijnden naar Badhoevedorp. ZATERDAG 8 OKTOBER […]

Column Illya Soffer: Prinsjesdag geen feest voor mensen met beperking.

“Meevallers, mooie koopkrachtcijfers, toenemende welvaart; zo zou de coalitie Prinsjesdag dit jaar graag neerzetten. Maar voor mensen met een beperking valt dit jaar wederom niets te vieren. Sterker nog, hun zorgkosten blijken dermate toegenomen, dat velen het water aan de lippen staat. ” Dat schrijft Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in haar column […]

Gevolgen miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn.

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 20 september 2016) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk. Zorg en welzijn. * Het eigen risico blijft gelijk aan het voorgaande jaar en bedraagt 385 euro. Dit is […]

Omgevingswet: minder regels, minder zelfstandigheid.

De Woonalliantie, een samenwerkingsverband van VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in), is zeer kritisch over de kabinetsplannen voor de nieuwe bouwregelgeving. Die bouwregelgeving maakt deel uit van de Omgevingswet. Onder het mom van ‘minder regels’ worden voorschriften die zorgen voor goede en toegankelijke woningen geschrapt. Bruikbaarheidseisen en toegankelijkheidsnormen verdwijnen met de vorming van […]