Laatste nieuws: bezuiniging van 500 miljoen gaat niet door!.

Staatssecretaris Van Rijn heeft net bekend gemaakt dat de bezuiniging van 500 miljoen op de gehandicaptenzorg en ouderenzorg niet doorgaat! Dit is fantastisch nieuws. De verdere uitholling van de gehandicapten- en verpleeghuiszorg kan nu worden voorkomen. Ieder(in) stuurde recent nog een brandbrief aan de Tweede Kamer samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). […]

Uitspraken CRvB en de gevolgen voor Wmo-beleid: analyse.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei vier richtinggevende uitspraken over de Wmo-voorziening ‘huishoudelijke hulp’. Naar aanleiding hiervan moet een aantal gemeenten het beleid aanpassen. De VNG analyseerde de uitspraken en de gevolgen voor het gemeentelijke beleid. In een vandaag verzonden ledenbrief gaan we in op de vraag wat de […]

Uitzending De Monitor: Betaalde mantelzorg.

Fors betalen om je partner te mogen verzorgen. Terwijl we juist meer voor elkaar moeten zorgen wordt mantelzorgen gedemotiveerd. En het maakt nogal uit in welke gemeente je woont. zie ook: Onderzoek: mantelzorgers flink gekort sinds gemeente verantwoordelijk is. Staatssecretaris Van Rijn: ‘Uitsluiten van familie bij toekenning pgb wettelijk niet toegestaan’ zie ook: […]

Gemeenten sluiten steeds vaker alle mantelzorgers uit van pgb-betaling.

Steeds meer gemeenten sluiten alle mantelzorgers in de gemeente bij voorbaat uit van uitbetaling via een persoonsgebonden budget (pgb). Tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) besteedt hier in de uitzending van vanavond ook aandacht aan. Wanneer dit door gemeenten wordt toegepast uit angst voor misbruik van het pgb-geld constateert mantelzorgvereniging Mezzo dat er sprake is […]

NS breidt tijden assistentieverlening uit.

De NS en ProRail werken aan het zelfstandig toegankelijk maken van de stations en treinen in Nederland. Dat kost tijd. Daarom worden, in overleg met Ieder(in), in de tussentijd maatregelen genomen waardoor meer mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de trein. Eerder werd al bekend dat het aantal stations met assistentieverlening […]

‘Kamer niet op de hoogte van breder delen medische informatie’

Sinds januari wordt de medische informatie van Nederlanders gekoppeld en geanalyseerd door vijf organisaties. Daartoe heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid toestemming gegeven zonder de Tweede Kamer in te lichten over de afspraken. Daarover schrijft de Volkskrant dinsdag. Een bezorgde arts heeft de krant op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken. De […]

BGH-overleg met wethouder biedt flink wat perspectieven.

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar van Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer/ BGH, wordt gemeld dat 2016 voortvarend is ingezet. Er is een jaarplan gemaakt met een aantal mooie, maar intensieve projecten. Denk aan de Week van de ToegankeLijkheid, bijvoorbeeld. Toegankelijkheid is natuurlijk onze ‘core-bussiness, zo meldt het bestuur: ‘En zoals het er nu […]

Stop uitholling gehandicaptenzorg

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer roepen Ieder(in) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op om niet nog meer te bezuinigen gehandicaptenzorg. Met de brief hopen de belangenverenigingen te voorkomen dat de door het kabinet aangekondigde korting voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2017 doorgaat. In het regeerakkoord staat een bezuiniging […]

Belangenclub Gehandicapten: meedenken bij opvanglocatie

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft het COA een brief geschreven waarin zij aangeeft dat zij graag wil meedenken bij het opzetten van de opvanglocatie voor vluchtelingen in Vijfhuizen. Voorzitter Ed Koster: “Wij weten alles van een goed toegankeLijkheidsbeleid als het gaat om mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.” De BGH […]