Aanbieden beschut werk eindelijk verplicht.

Gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheid niet langer ontlopen en moeten vanaf komend jaar beschut werk aanbieden. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een belangrijke wijziging in de Participatiewet. De wijziging verplicht gemeenten vanaf 1 januari beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Beschut werk is werk voor mensen die vanwege een […]

Blog Illya Soffer: Verdraaid, wat was ook al weer de bedoeling?

In de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking raakt de oorspronkelijke bedoeling steeds verder uit zicht. Het rationaliseren van de dienstverlening levert een ‘verdraaide’ werkelijkheid op. Een kleine rondgang langs de verschillende zorg- en participatiewetten biedt een ontluisterend beeld. Dat schrijft Illya Soffer in haar nieuwste blog voor Binnenlands Bestuur. ‘Je […]

Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten.

Maar liefst één op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zónder toestemming van de patiënt of cliënt zijn de meest gehoorde klachten. Ruim […]

Kamer verwerpt Besluit Toegankelijkheid.

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer gisterenmiddag aangenomen. Mensen met een beperking hadden maanden op het Besluit Toegankelijkheid gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met […]

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat.

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat. Vorige week publiceerde het ministerie van VWS het ‘Besluit Toegankelijkheid’. Dit besluit is de uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Via een internetconsultatie kon iedereen reageren. Dat is massaal gedaan en vrijwel alle reacties (bijna 600) zijn […]

DON in nieuwsuur i.v.m. problemen woningaanpassing na revalidatie.

Thema “uitplaats-probleem dwarslaesierevalidatiecentra”: het komt steeds vaker voor dat mensen die hun klinische revalidatie hebben afgerond niet naar huis kunnen / in het centrum moeten blijven omdat hun woningaanpassing nog niet geïndiceerd / gerealiseerd is. Wij pleiten voor: · Spoedprocedure Wmo woningaanpassing · Herstel mogelijkheid overbruggingsverblijf op aparte afdeling verpleeghuis, dat hiervoor samenwerkingsovereenkomst […]