Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving.

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer. Ouderen blijven steeds […]

Tweede Kamer stemt in met Praktijkroute en beschut werk voor mensen met beperking.

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen. Het aangenomen wetsvoorstel verplicht gemeenten om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om […]

Hierbij wil ik u informeren over de wijzigingen in het collectief vervoer per 1 januari 2017.

Met ingang van deze datum zal de Meertaxi ophouden te bestaan en wordt het collectief vervoer voortaan uitgevoerd door RegioRijder. Dit is een regionale vervoercentrale en is een samenwerking tussen Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerland. RegioRijder wordt uitgevoerd door Connexxion i.s.m. vijf taxibedrijven. De belangrijkste wijzigingen voor inwoners van Haarlemmermeer zijn als volgt: – […]

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering.

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering. Het is nodig dat er dan wel goede afspraken komen over het tegengaan van onder- en overbehandeling. Dat schrijven PatiĆ«ntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan het Zorginstituut. Zie voor meer informatie en details de volledige brief die is verstuurd en lees hier meer informatie […]

Onderwijsraad stelt dat passend onderwijs beter moet .

De Onderwijsraad schrijft in een advies aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker dat scholen zich te weinig specialiseren. Hierdoor is er niet voor elk kind met een lichamelijke of geestelijke beperking de juiste ondersteuning. Het systeem van passend onderwijs werd twee jaar geleden ingevoerd, maar nog steeds is er niet voor ieder kind […]

Urgentie voor toegankelijke openbare gelegenheden wordt steeds groter’.

Nog altijd zijn veel openbare gelegenheden niet makkelijk toegankelijk voor mindervaliden. Zaterdag is het de dag van de mensen met een beperking. “Er zijn veel obstakels die eigenlijk makkelijk kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld een drempeltje waar een hellingplaat op kan worden gelegd”, zegt Gerard de Nooij, directeur van de social enterprise Ongehinderd. Volgens […]

Internationale Dag van mensen met een beperking.

Op zaterdag 3 december vindt de Internationale Dag van mensen met een beperking plaats. De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer organiseert ter gelegenheid van deze dag een Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 5 januari 2015. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten van de schouw van dorps- en buurthuizen in de gemeente Haarlemmermeer worden gepresenteerd die de BGH […]

Fibrogym in Hoofddorp.

Zaterdag 26 november start een groep Fibrogym in Hoofddorp. Deze wekelijks beweegactiviteit is bedoeld voor mensen met chronische aandoeningen en veel (spier)pijn, bijvoorbeeld door Fibromyalgie, Reuma of Myalgische Encefalomyelitis (ME). Er wordt bewogen in groepsverband, vanuit een passieve situatie. Alle spieren en gewrichten worden gemobiliseerd om verstijving te voorkomen of tegen te gaan. […]